Hareri AB förlorar i rättstvist

Borås. Artikeln publicerades
BT har tidigare berättat om att Hareri ville starta hemtjänst.
Foto:Hasse Holmberg / TT
BT har tidigare berättat om att Hareri ville starta hemtjänst.

Företaget Hareri AB förlorar ett mål i förvaltningsrätten.

Tvisten gäller om företaget ska få starta hemtjänst eller inte.

Hareri AB ansökte i höstas om tillstånd för att få starta hemtjänst i Borås stad. Företaget ville specialisera sig på att erbjuda vård på olika språk.

Men kommunen sa av flera skäl nej till att låta Hareri AB vara ett av de företag som boråsare kan välja enligt lagen om valfrihet.

Kommunen ansåg att Hareri inte kunde godkännas eftersom bolaget inte uppfyllde kraven gällande varken verksamhetschef eller kvalitetsledningssystem. Det tredje skälet var att både bolaget och dess företrädare Ahmed Mohamed, som också är känd för att företräda moskén vid Magasinsgatan, har haft problem med Skatteverket. Detta ansåg kommunen vara skäl nog för att utesluta Hareris ansökan.

Hareri överklagade till förvaltningsrätten. Företaget ansåg att det var felaktigt att man inte uppgivit vem som skulle vara verksamhetschef. Kommunen kontrade med att den person som Hareri angett inte hade den kunskap och erfarenhet som krävs.

Företagets kvalitetssystem innehöll en rad brister enligt kommunen.

Och kommunen står fast vid att både Ahmed Mohamed och Hareri har uppvisat det som kallas allvarliga fel i yrkesutövningen, att de inte har fullgjort vad som krävs när det gäller skatten.

Kommunen får rätt på alla tre punkter. Förvaltningsrätten anser att kommunen har gjort rätt när de nekade Hareri att delta i valfrihetssystemet.

Också förvaltningsrättens beslut kan överklagas.