Hanna Grahn: M i Borås vet att AKB:s avgång inte är lösningen

Borås Artikeln publicerades
Foto:Fredrik Sandberg/TT

När moderaternas gruppledare i Borås, Ulrik Nilsson, i BT-TV svarade på frågor om moderaternas kris satte han fingret på nödläget genom att citera Walt Disney: "Be careful with your wishes, they may come true." (Var försiktig med dina önskningar, de kan besannas.)

Så himla typiskt Ulrik Nilsson, tänker en och annan politikintresserad boråsare. Är det inte en limerick han slänger sig med, så är det ett citat.

Men betänk att det är sina egna partikamrater han därmed öppet fördömer, de som fällde Anna Kinberg Batra. Västra Götaland var ett av de länsförbund som fortsatt stod bakom sin partiledare.

Citatet talar om för oss att Anna Kinberg Batras avgång inte alls löser problemen i det djupt splittrade partiet, det inser man till och med internt.

De som krävt partiledarens avgång har en svår väg framåt. Makten i partiet finns inom räckhåll, men vad vill partiet egentligen? Anna Kinberg Batra är borta men den djupa sprickan i Moderaterna kvarstår. Hur ska den ideologiska klyftan hanteras? Vilken falang kommer att gå stärkt ur krisen?

Efter utspelet i februari då dörrarna öppnades mot SD dök opinionen. Inte minst behöver de moderata väljarna nu svar på hur ett eventuellt regeringsskifte skulle kunna se ut.

Är Moderaterna efter den 25 augusti 2017 beredda att regera med stöd från Sverigedemokraterna?

Ska man arbeta för nya överenskommelser över blockgränsen?

Eller ska partiet, eventuellt tillsammans med andra allianspartier, till och med söka samarbete med Socialdemokraterna? På riksnivån har det länge framstått som att den möjligheten inte existerar.

Även ute i kommunerna kommer Moderaternas arbete under en tid framöver att överskuggas av maktstriderna. Nu måste man samlas kring en ny partiledare.

Den parlamentariska situationen i fullmäktige i Borås är som bekant ganska lik den i riksdagen. Här har precis samma parti slutit ett slags överenskommelse, om en handlingsplan som möjliggör ett rödgrönt minoritetsstyre.

Jag säger inte att det är lösningen på problemen, det finns andra nackdelar med det sättet att styra. Vad jag vill ha sagt är däremot att den parlamentariska situationen inte är ett tvingande facit, den är vad partierna gör den till.

Under hösten kommer det att klarna vilken politik som Moderaterna går till val på. Men att Anna Kinberg Batra under fredagen hyllades för sin insats på presskonferensen där hon meddelade sin avgång kommer sannerligen inte att göra efterträdarens jobb enklare.