Han ska förvandla svenska försvaret

Borås Artikeln publicerades

Försvarsmaktens generaldirektör är helghemvändare i Borås. Tillsammans med ÖB Sverker Göranson leder den boråsfödde Peter Sandwall Försvarsmakten genom mycket stora förändringar.

–Knappast sedan värnplikten infördes för drygt hundra år sedan har så stora förändringar genomförts som när vi nu bland annat tagit bort värnplikten i fredstid, säger Peter Sandwall, sedan 1 oktober generaldirektör i Försvarsmakten.

Sedan 2005 finns hans befattning för att förstärka och komplettera ledningen för försvaret.
–Generaldirektören bidrar bland annat med erfarenhet från regeringskansli, ekonomistyrning och budgetarbete, något som miltär personal i regel inte har, säger Sandwall.

I Borås finns en doft av bryggartradition kring efternamnet. Sandwalls bryggeri har anor här, släkten var bryggare i generationer.
–Anders och Kerstin Sandwall är mina föräldrar. Anders drev bryggeriet fram till 70-talet, då familjen sålde till Falken.

Namnet Bryggaregatan passerardär Sandwalls bryggeri en gång låg. Nya Sandwalls plats påminner om boråsisk bryggtradition.
Var det inte tänkt att du skulle bli bryggare?
–Min far hade inte själv något val. Därför var han mån om att jag skulle välja fritt. Och när familjen sålt bryggeriet var det ju inte längre aktuellt.

Istället lockade ingenjörsbana. Fyra år på Teknis i Borås skulle följts av Chalmers. Men däremellan kom värnplikt i flottan, förlängd med år som reservare.
–Det vare hektiska och spännande år med bland annat ubåtsincidenter. Som fartygschef på minsvepare fick jag träning i ledarskap. Det gav en syn på chefsskap som jag burit med mig.

Istället för Chalmers blev det studier i Uppsala. Fyra år med nationalekonomi, statskunskap, freds- och konfliktstudier. Efter det jobb på Finansdepartementet. Också det under en hektisk och utmanande tid med svensk skuldkris och restaurering av ekonomin.
–Jag jobbade också med de baltiska länderna under de åren, med deras ekonomiska reformprogram, vi hjälpte dem att få lån från internationella långivare.

På finansdepartementet blevdet mycket fokus på EU och euro. Inför omröstningen om euron arbetade Peter Sandwall med att förbereda för en övergång till ny valuta i fall att folket skulle bestämma så.
–Tanken var att vi skulle kunna byta snabbare och bättre än något annat land. Vi var mycket väl förberedda. Sedan blev utslaget ett annat. Det kändes märkligt att ha lagt ner så mycket jobb på något som aldrig kom till nytta. Jag drog lärdom från idrottare som föreberett sig för stora tävlingar men som sedan inte kunde delta.

Att hålla ihop arbetet med att ta fram EU:s budget under andra EU-ordförandeskapet blev en utmanande uppgift. Alla medlemsländer, kommissionen och parlamentet var engagerade.
–Det var ett svårt och komplicerat förhandlingsarbete att få de olika länderna att komma överens. Det svåraste jag varit med om i den kategorin.

Sedan blev det delansvar för det svenska budgetarbetet. Det gällde den tredjedel som gällde försvar, rättsväsende, bistånd, migration, rikets styrelse.
–Här fick jag också erfarenhet av och inblickar i myndighetsstyrning. Försvaret, polisen, domstolar, Migrationsverket.

Så blev deti oktober 2012 posten som generaldirektör i Försvarsmakten.
–Jag fick ett erbjudande om detta. Min bakgrund inom ekonomi och myndighetsstyrning passade in.

Har nu nytta av din flotterfarenhet här?
–Nej. Men det är bra att veta hur det funkar på verkstadsgolvet i försvaret. Jag har under de första månaderna nu rest ut och besökt förband för att förstå verklighet och vardag.

Hur upplever du det?
–Jag möter en helt annan försvarsmakt än den som syns i media. Jag träffar duktiga tjejer och grabbar, stolta förbandschefer som löser sina uppgifter. Det är uppmuntrande och stämmer också med de fina vitsord som svenska försvaret får från internationella kollegor vid insatser utomlands.

Till det nyahör tvåbefälssystem. Specialistofficerare och taktiska officerare sida vid sida. Nyordning gäller också materielförsörjning. Mer köp av färdigt från hyllan och samverkan med andra länder. Mindre egen svensk utveckling.
Än större är förändringen inom personalförsörjning. Värnpliktiga ersätts med heltidsanställda och tidvis anställda.
–Viktigt just nu är att föra dialog med civila arbetsgivare, både deras organisationer och enskilda företag, för att skapa förståelse och gillande när det gäller att ha våra tidvis anställda i sin verksamhet. Att vara beredd att släppa medarbetare till övningar eller utlandstjänstgöring. Samtidigt innebär det fördelar att ha soldater som medarbetare i civil verksamhet.

Nytt vid nyår är också att det åter etableras regionala staber i Revinge, Skövde, Kungsängen och Boden. Dessa ska bland annat arbeta med militär och civil samverkan och leda hemvärnsförband.
Hur går den stora omställningen?
–2019 ska den nya insatsorganisationen vara helt på plats. Omställningen är stor. Det blir också mycket nostalgi kring försvaret. Det vi gör sker också i många andra länder. Med färre men mer kompetenta soldater, fartyg och flygplan får vi ett mer användbart och tillgängligt försvar.

Hur ofta är du i Borås?
–Några gånger om året, för att träffa släktingar och kompisar. Det är roligt att komma hit. Inte minst därför att staden utvecklas så positivt.