Friska lejon avlivas löpande på Borås djurpark

BORÅS Artikeln publicerades

9 av 13 lejon från de senaste sex årens kullar har avlivats på Borås djurpark – trots att de varit fullt friska. Det visar en granskning som SVT Nyheter Väst gjort.

– Jag tror folk förstår att vi behöver ta bort djur, det är inget konstigt i det, säger djurparkens vd Bo Kjellsson.

Sedan 2012 har 13 lejonungar spridda över tre kullar fötts på Borås djurpark. Uppståndelsen kring de söta små kattdjuren brukar vara stor bland allmänheten, och media rapporterar friskt kring tillskotten. Men att man löpande avlivar merparten av lejonen som föds i parken är mindre känt.

Det är SVT Nyheter Väst som presenterar uppgifterna om hur Borås djurpark arbetar med de populära djuren. Enligt deras granskning har 7 av 13 födda lejonungar under de senaste sex åren avlivats – trots att de varit fullt friska. Ytterligare två avlivades under tisdagen. Två har dött av naturliga orsaker, och två honkatter ska snart flyttas till en djurpark i England.

En av tre honkatter som bor på Borås djurpark idag.
Foto: Anders Robertsson
En av tre honkatter som bor på Borås djurpark idag.

Borås djurparks vd Bo Kjellsson menar att det kan finnas flera orsaker som leder till beslutet att avliva friska djur.

– Ibland får vi ett överskott av exempelvis lejon, ibland uppstår aggression inom gruppen och harmonin bland djuren fungerar inte. Då får man titta på om de kan flytta till andra parker.

– Den absolut sista åtgärden är att avliva djuren, och det känns alltid hårt att behöva ta det beslutet, säger Bo Kjellsson.

Han menar att man från djurparkens sida aldrig försökt mörka arbetssättet.

– Vi har absolut inte försökt dölja det här, i stort sett alla seriösa djurparker arbetar på det här sättet med så kallade överskottsdjur, säger han.

Tror du era besökare förstår att det här sker?

– Det är ju ett ganska kontroversiellt ämne, men jag tror folk förstår att vi behöver ta bort djur, det är inget konstigt i det. Vi använder också våra avlivade djur till någonting - vissa av dem blir till foder för andra djur exempelvis, andra används i olika forskningsprojekt, säger Bo Kjellsson.

De djur som har avlivats är från kull som föddes 2016. Själva avlivningen på lejonen går till på samma sätt som med en huskatt: först sövs djuret ner och sedan får djuret en spruta med avlivningsvätska.

Therese Hård arbetar som veterinär vid Borås djurpark.
Foto: Anders Robertsson
Therese Hård arbetar som veterinär vid Borås djurpark.

– Nu kommer det bli fokus på avlivning av lejon som överskottsdjur, men jag tycker att det är viktigt att man visar vad de här djuren används till efteråt, säger Therese Hård, veterinär vid Borås djurpark.

– Skillnaden här är att vi faktiskt gör något utav de avlivade djuren, som i det här fallet att vi vet att djuren, även efter sin död, tjänar ett syfte att kunna bidra till bättre förståelse och kunskap om de hotade kattdjuren i det vilda.

Vad händer nu med katthanarnas kroppar?

– Själva kropparna har kremerats, sedan kommer några av djurens kroppsdelar såsom reproduktionsorgan, ögon, njurar, lever, hud samt blod och blodkomponenter, gå till fyra olika internationella forskningssamarbeten utomlands.

Enligt Therese Hård, får samtliga katthonor preventivmedel. I nuläget finns det tre honor i flocken, och det är en av dessa som får ungar, detta är något som djurparken själv reglerar när en honkatt ska ha chans att bli dräktig.

– Hos oss är överlevnaden på lejonungar i princip hundra procent om det inte är någon skada eller så vid födseln, och vi reglerar reproduktionen i vår lejongrupp.

– Sedan kan vi inte förutse hur många ungar som honan föder, och vissa gånger har vi inte någon möjlighet att placera ut alla ungar som föds, som i det här fallet med våra två hankatter. Vi har som uppdrag att hålla gruppen genetiskt sund på lång sikt, vilket uppnås genom att de får lov att få ungar som också fyller en mycket viktig social funktion i flocken, säger Therese Hård.