Så mycket kan du tvingas betala för ny tv-skatt

Stockholm Artikeln publicerades
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Tv-avgiften kan komma att skrotas och ersättas av en tv-skatt på högst 1 308 kronor per skattebetalare.

Public servicekommittén har presenterat ett förslag på ett nytt finansieringssystem för public serviceradio och tv.

I dag ska varje hushåll betala 2 340 kronor per år i avgift för att ha tv-mottagare hemma, det som i dagligt tal kallas tv-licens. Kommitténs förslag innebär att en skatt tas ut för alla över 18 år med en viss beskattningsbar inkomst. Maxbeloppet blir 1 308 kronor per person.

Enligt utredaren Sture Nordh så innebär förslaget att tv och radio får ungefär samma medel som i dag.

För hushåll med två skattebetalande vuxna så blir kostnaden samma som i dag. För ensamhushåll blir kostnaden halverad.

För hushåll med flera vuxna med beskattningsbar inkomst ökar kostnaden.

Bakgrunden till förslaget är att alltfler tittar på tv via datorer, surfplattor och mobiltelefoner utan att betala avgift till public service. Dessutom bedöms 11–15 procent skolka från avgiften.

Förslaget innebär att Radiotjänst i Kiruna och därmed kontrollsystemet avvecklas. Kostnaden för kontroll blir därmed noll.

Invändningarna mot en skatt har varit att det påverkar public servicebolagens oberoende gentemot politikerna i riksdag och regering.

Utredaren Sture Nordh uppger att den föreslagna public serviceskatten och utbetalningarna till public servicebolagen kommer att hållas åtskilt från övriga inkomster och utgifter i statsbudgeten.

Han ser ingen risk för att politiker försöker styra innehållet i public service genom att skära ned i medlen.

– Att sänka tilldelningen till public servicebolagen går inte utan att ändra lagstiftningen och det är en betydligt krångligare process, säger han.

Utredningen föreslår att public servicebolagens sändningstillstånd ska vara åttaåriga i stället för dagens sex år. Under den perioden kan inte politikerna ändra public serviceskatten.

I kommittén ingår alla riksdagspartier. De står eniga bakom förslaget.

– Att fortsätta med dagens system är varken rimligt eller önskvärt, säger Olof Lavesson (M).

SVT:s VD Hanna Stjärne är "försiktigt positiv" till förslaget, uppger hon i SVT.