Förslaget: Ställ ut fler askkoppar

Borås Artikeln publicerades

Askkoppar på papperskorgarna i Borås. Förslaget kommer i en motion till kommunfullmäktige från fyra politiker som vill se färre fimpar på Borås gator.

I dagsläget finns det få askkoppar utsatta i Borås där rökarna kan fimpa. Därför har Moderaterna Pirita Isegran och Annacarin Martinsson tagit initiativ till en motion som också Annette Carlson (M) och Anne-Marie Ekström (FP) ställt sig bakom.

De förslår att det sätts upp askkoppar på stadens alla papperskorgar där rökarna kan lägga sina fimpar. Så har man gjort i Göteborg liksom i en del andra städer i Sverige.

– När man är ute och reser i Sverige ser man att det finns askkoppar, säger Annette Carlson. Det hela handlar om hur vi ser staden, det ser inte så roligt ut att det ligger fimpar kastade här och där. Och det känns inte bekvämt för rökarna att inte ha någonstans att lägga sina fimpar.