Företag importerade rattmuffar med farligt ämne – kan få böta

Dalsjöfors Artikeln publicerades

Ett företag i Dalsjöfors importerade rattmuffar som innehöll farligt ämne – nu kan de tvingas betala böter på 20 000 kronor.

Hösten 2016 importerade Dalsjöforsföretaget Sumex Scandinavia rattmuffar som sedan såldes vidare till Mekonomen. Kemikalieinspektionen, som kontrollerar rutinerna hos svenska importörer, inhämtade ett varuprov som sedan skickades på analys.

Resultatet visade att produkten innehöll 12,2 – 14,4 procent DEHP – ett ämne som används som mjukgörare i plats och gummi. Den högst tillåtna halten av DEHP är 0,1 viktprocent enligt EU gemensamma regler.

Tingsrätten menar att bolaget inte har gjort vad som kan krävas för att förebygga brottsligheten och lämnade inga uppgifter till Mekonomen att rattmuffarna innehöll det farliga ämnet.

Det yrkas att företaget åläggs betala en bot på 20 000 kronor.