Eliasson: ”Majoriteten klarar inte att leda sjukvården”

Västra Götaland Artikeln publicerades
Även om M-ledda regionmajoriteten satsat mycket pengar på vården, har de satsat för lite - och fördelat pengarna fel, menar Socialdemokraterna och deras gruppledare Helén Eliasson i en rapport om den gångna mandatperioden.
Foto: Jan Lindsten
Även om M-ledda regionmajoriteten satsat mycket pengar på vården, har de satsat för lite - och fördelat pengarna fel, menar Socialdemokraterna och deras gruppledare Helén Eliasson i en rapport om den gångna mandatperioden.

Västra Götalandsregionens moderatledda styre har till stor del misslyckats med sina mål att minska vårdköerna och ge sjukhusen stabil ekonomi.

Det säger Socialdemokraterna i en rapport med den väntade slutklämmen att det skulle se bättre ut med S vid rodret.

Oppositionspartiet har gått igenom målsättningarna som sattes upp för fyra år sedan av fempartimajoriteten, och presenterar en egen granskning av utfallet. Och mestadels har rödpennan använts.

S förnekar inte att majoriteten förstärkt vårdbudgeten kraftigt under gångna mandatperioden, men anser att fördelningen av pengarna varit fel.

– Majoriteten har uppvisat en oförmåga att styra och leda sjukvården, säger oppositionsrådet Helén Eliasson (S). Hon är kritisk till de stora utgifterna för köpt vård från privata vårdgivare och för bemanningsföretag - de sistnämnda blir tre gånger dyrare än ordinarie personal, betonar hon.

– De pengarna borde istället lagts till kraftiga förbättringar för våra anställda och direkt till våra sjukhusbudgetar.

Sjukhusen ligger sammanlagt många hundra miljoner kronor back i år, för Södra Älvsborgs del handlar det om cirka 100 miljoner i år.

– Jag förnekar inte att vi ansvarar för stora underskott på sjukhusen, men frågan är mycket svårare än vad S låtsas om i sin rapport. Och vi är ju faktiskt politiskt överens om att ställa om vården, säger Lars Holmin, moderat talesperson för sjukvården.
Foto: Jan Pettersson
– Jag förnekar inte att vi ansvarar för stora underskott på sjukhusen, men frågan är mycket svårare än vad S låtsas om i sin rapport. Och vi är ju faktiskt politiskt överens om att ställa om vården, säger Lars Holmin, moderat talesperson för sjukvården.

– De har varit konsekvent underfinansierade, och de borde haft bättre grundförutsättningar och fleråriga överenskommelser, säger hon.

Moderaternas talesperson om sjukvård, Lars Holmin i Ulricehamn tillbakavisar rapportens påstående om att sjukhusen utsätts för ”ständiga sparpaket”.

– Det där stämmer helt enkelt inte med verkligheten. Tvärtom har regionen anställt vårdpersonal allt vad man kunnat, och vi har gjort mycket kraftiga anslagsökningar till sjukhusen.

– Ändå blir det ständiga underskott, där håller jag helt med oppositionen. Det är mycket komplexa problem som ligger bakom detta och därför är vi ju också överens om att vården måste ställas om.

– Socialdemokraterna har ju också under de flesta av sina år vid makten kört sjukhusen med mycket stora underskott, tillägger han.

Lars Holmin tillbakavisar inte de försämrade kösiffrorna som S pekar på, där till exempel vårdgarantimålet för behandling på fyra år sjunkit från 95 till 74 procent på Säs. Och förnekar inte heller ansvaret för dessa.

– Vi är definitivt inte nöjda. Men jag måste peka på att det är rimligt att vi jämför oss med de övriga allra största regionerna eller med riket som helhet.

– Och här ligger inte Västsverige sämre till. Jag vill också peka på att S-regeringen avskaffade alliansens kömiljard, som var ett mycket effektivt verktyg.

När det gäller politiken för kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen är S-rapporten mer försonlig och ger huvudsakligen majoriteten godkänt för arbetet sedan 2014.