Eleverna blir sjuka av skolmiljön

Borås Artikeln publicerades

Efter krav från Arbetsmiljöverket har kommunen påbörjat en läkarundersökning av barnen som vistats i den dåliga inomhusmiljön på Kristinebergsskolan. Redan nu står det klart att flera av barnen har tagit skada av den dåliga luften.

BT har tidigare berättat om problemen på Kristinebergsskolan. Under flera år har lokalerna varit i dåligt skick och luften har gjort att både elever och lärare drabbats av huvudvärk och rinnande ögon.

Föräldrar och personal har klagat och krävt en förbättring, men när inget hände gjorde man till slut en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Där har man krävt att skolans fukt- och mögelangripna lokaler helt skall vara sanerade i augusti nästa år. Annars hotar ett vite på en miljon kronor och dessutom kan skolan komma att stängas om problemen inte åtgärdas.

I samband med detta har Arbetsmiljöverket också krävt att barnen ska erbjudas läkarundersökningar med anledning av att de har vistats i den dåliga luften under lång tid. Nu har man påbörjat detta arbete, och trots att bara en liten del av skolans elever har blivit läkarundersökta står det redan klart att flera av dem är så pass sjuka att man måste skicka dem vidare för fler undersökningar.

Håkan Sevholt, skyddsombud på skolan, är både besviken, uppgiven och arg.

– Vi påtalade problemen för länge sedan, men det dröjde ända tills vi gjorde en anmälan innan något började hända. Och även nu går det långsamt. Flera barn och även personal blir ju sjuka av att vara här, men trots det tvingas vi ju gå i de här lokalerna i minst ett år till innan de är sanerade, säger han.

På Lokalförsörjningskontoret har man tidigare sagt att man räknar med att lösa problemen innan den av Arbetsmiljöverket angivna tidsgräsen.

– Men det är ju inte snabbt nog. Det är så illa att vi redan nu har flera lärare som har tvingats sluta eftersom de inte klarar av att arbeta kvar här, säger Håkan Sevholt.

Han skulle helst se att lokalerna var sanerade och ombyggda redan innan höstterminen drar igång efter sommarlovet.

– Det har ju varit på tal i ganska många år nu, och barnen blir ju bevisligen sjuka. Varför ska vi behöva vänta ytterligare ett år till, frågar han.

BT har försökt nå lokalförsörjningsförvaltningens chef Lars Nordin för en kommentar.