Flytten skjuts upp – nu ställs ansvariga chefer till svars

BORÅS Artikeln publicerades

Nu kommer kontraorder från politiker i stadsdel Öster om flytten av Bodaskolans elever. Barnen får stanna tills de nya lokalerna renoverats klart. Ansvariga chefer ställs dessutom till svars för den dåliga planeringen.

I fredags meddelade stadsdelsnämnd Östers vice ordförande Ulf Sjösten (M) att han och ordföranden Ida Legnemark (V) skulle kontakta beslutsfattande chefer för att diskutera den sent meddelade och oklart utformade flytten av Bodaskolans kommunikationsklasser.

Samtalen har gett resultat. Under onsdagen gick Ida Legnemark ut med att kommunikationsklasserna stannar i nuvarande lokaler tills renoveringen av regementslokalerna blivit klar.

– Om det inte kan garanteras att inomhus- och utomhusmiljön är tillgänglig, får man avvakta med flytten tills vi kan garantera det. Vi är beredda att bromsa in lite, säger Ida Legnemark.

Ann-Charlotte Fagrells son ska börja nian i kommunikationsklasserna. Det var hon som först hörde av sig till BT när föräldrarna fick hem brev om flytten. Sedan hon kontaktade BT, har Ann-Charlotte Fagrell övertygat SVT Väst om att ta upp flytten, skrivit brev till politikerna med sambon Peter Johanssons hjälp, fört dialog med Skolverket och kontaktat andra föräldrar.

– Jag har gått på ren ilska, faktiskt. Att barnen slipper hamna mitt i en renovering när de flyttar är skönt. Men nu måste pedagogerna få bli delaktiga i planeringen kring flytten. Steget efter det är att anställa en rektor med kunskap om funktionshinder, säger hon.

Stadsdelchef Ulrika Gustafsson har under onsdagen pausat sin semester för att i stället ägna dagen åt samtal med föräldrarna. Det är fortfarande oklart vart oroliga föräldrar ska vända sig, men en lista över kontaktpersoner i sommar är på gång.

– Vi sammanställer information och det ska inte behöva ta speciellt lång tid att få den färdig, säger hon.

Ann-Charlotte Fagrells sambo Peter Johansson har skött hushållets mejlkorrespondens i turerna kring Bodaskolan. Som tidigare platschef inom byggbranschen har han skickat en fingervisning till kommunen om hur lång tid renoveringen av regementslokalerna lär ta. Planering, målning, rivning av heltäckningsmattor, VVS-arbeten, utestaket, elinstallationer listan är lång över vad som bör göras. Enligt kommunens planering ska allt var klart till skolstarten, men Peter Johansson tvivlar.

– Renoveringsarbetet innehåller så många moment och det är så pass många olika hantverkare som ska samordnas att en sådan här renovering tar tid. November tippar jag på, säger han.

Såväl Ulf Sjösten som Ida Legnemark har förklarat att nämndpolitikerna inte har varit involverade i turerna kring flytten eftersom lokalbytet är ett tjänstemannabeslut. Framöver tänker politikerna dock följa arbetet med flytten närmare.

– Föräldrarna har vänt sig till oss. Då finns det stor anledning att diskutera det politiskt. Det kommer vi också att göra. Jag har tagit intiativ till att det ska upp till presidiet och ledningen, säger Ulf Sjösten.

Enligt Ida Legnemark kommer stadsdelsnämndens politiker att kräva svar av ansvariga tjänstemän om varför tjänstemännen inte har fört någon dialog med föräldrarna i ett tidigare skede. De svaren kommer att begäras efter semestrarna.

Fakta

Detta har hänt

2011 flyttades kommunikationsklasserna i samband med att Bodaskolan byggdes om. Ett år senare flyttade de tillbaka.

Våren 2014 informerades föräldrarna om en flytt till hösten. Flytten uteblev.

25 juni 2015 får föräldrarna ett brev som avslöjar en ny flytt till hösten.

Visa mer...