Effektiva metoder mot brott ska utvecklas i Borås

Borås Artikeln publicerades
Foto:JOAKIM ERIKSSON

Kommunen, polisen och AB Bostäder hårdsatsar för bättre framtidsutsikter för Hässleholmen och Hulta.

Samtidigt är ambitionen att utveckla effektiva metoder som kan användas i fler områden.

Listan på problem är lång. Det handlar bland mycket annat om unga som samlas och skapar oro, drogförsäljning i närheten av skolor, unga som skrämmer personal och barn inom förskolan, bötning och hot gör att en del unga undviker att gå ut, en tvättstuga som används som sovplats och maskerade grupperingar.

– Vi skaffar oss kunskaper om hur alla kommunala verksamheter upplever olika former av otrygghet, brott och annat, säger Peder Englund, avdelningschef på kommunens Centrum för kunskap och säkerhet. Polisen och AB Bostäder bidrar med sitt perspektiv. Vi samlar in lägesbilderna varannan vecka.

Han förklarar att Borås tillsammans med fem andra kommunen ingår i ett projekt som leds av Brottsförebyggande rådet och följs av Malmö högskola. Målet är att utveckla bra metoder för brottsförebyggande arbete. Att fokus ligger på Hässleholmen och Hulta bygger på polisens gradering av områden.

Efter de fyra första ögonblicksbilderna utkristalliserar sig nu vilka bekymmer som återkommer och där extra resurser ska sättas in.

– Vi ska börja titta på narkotikabruket och narkotikaförsäljningen kring våra skolor, säger Peder Englund.

Indikationer på drogförsäljning finns nära Ekarängskolan, Fjärdingskolan har problem med drogpåverkade personer och det finns misstankar om droganvändning i anslutning till Bodaskolan.

– Vi måste också titta på vilka ungdomsgrupperingar vi har, säger Peder Englund. Unga har alltid samlats, men vi vet inte vad det här står för Kanske är det också något de saknar.

Inom förskolan har både barn och unga skrämts av unga som samlas och nu ska Centrum för kunskap och säkerhet undersöka om säkerheten kan förbättras.

Fakta

Ur lägesbilderna

Indikationer på drogförsäljning och droganvändning på offentliga platser och i anslutning till skolor.

Observationer om att störande beteenden också filmas av grupperingarna själva.

Familjerelaterade grupperingar upplevs som oroande. De påverkar området och några av kommunens verksamheter negativt.

Maskerade ungdomar på Hässle torg på kvällarna. Andra undviker att gå dit.

Massmedias rapportering inspirerar ungdomar på Hässleholmen och Hulta till ett tävlingsmoment om att "vi ska vara värre".

Barn 10-13 år uppmärksammas för skadegörelse och för att de skapar oro.

Unga är oroliga för att bli utsatta för våld på Hulta och Hässleholmen. Vissa unga undviker att gå ut på grund av bötning och hot. Andra unga visar uppskattning för att polisen är mer synlig.

Enligt den senaste rapporten har lugnet lagt sig på Hulta. Men från Hässleholmen rapporteras om oroande möten mellan väldigt unga och "äldre som förekommit i negativa sammanhang".

Visa mer...