Därför kan målningarna försvinna från väggarna

Borås Artikeln publicerades

Gatukonstfestivalen i Borås var en succé.

Men innan satsningen är permanent måste alla bygglov prövas en gång till. Redan vid årsskiftet löper de tillfälliga byggloven ut och fasaderna kan då komma att återställas.

Gatumålningarna är vad Tomas Rossing, stadsarkitekt, betecknar som en väsentlig fasadförändring och för att göra en sådan krävs bygglov. Tidsbegränsade bygglov har sökts och beviljats för alla väggar och för samtliga gäller att loven löper ut den 31 december 2014. Då ska väggarna återställas i ursprungligt skick om inte ett nytt bygglov sökts och beviljas.

– Man ska se det som en happening, men det vore trevligt att behålla någon målning som passar bra in i stadsbilden. Jag tycker att det är lite kort att bygglovet löper ut redan vid årsskiftet. Med tanke på allt arbete som har lagts ned skulle jag gärna se att de var kvar över vintern i alla fall, säger Tomas Rossing, stadsarkitekt.

Tomas Rossings favorit är Ekta (Daniel Götesson) som finns att beskåda på Norrby.

– Den är rolig och stämmer väl med arkitekturen. Den talar med omgivningen, säger Rossing.

Live-published photos and videos via Shootitlive

Stina Hallhagen är projektledare för Street art festival och hon kommer att inleda en diskussion med samhällsbyggnadsförvaltningen om de framtida byggloven.

– Vi kommer att söka nya bygglov. Vår tanke är och har hela tiden varit att de ska få vara kvar. Det har varit en fantastisk respons från människor. Med tanke på all den uppmärksamhet vi har fått vore det kul att göra en fortsättning nästa år, men det är inget som vi har fattat något beslut om än, säger Stina Hallhagen.

Läs hela artikeln i dagens papperstidning eller i eBT.