Därför gästade rekordmånga på Boråshotellen

Borås Artikeln publicerades

201 960 gästnätter på 365 dagar.

Aldrig förr har så många övernattat på kommersiella anläggningar i Borås som under 2015.

Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med 2014 skedde en ökning med nio procent, eller 18 167 gästnätter.

Den största ökningen inträffade under juni och juli månad. Kongresser i staden och underkapacitet i Göteborg förklarar delvis ökningen, men framför allt bidrog O-ringen till den höga siffran.

BT har tidigare skrivit om dalande siffror för Boråshotellen – mellan 2012 och 2014 pekade kurvan i stället nedåt. Att man under 2015 alltså ökade med nio procent jämfört med 2014 kan alltså också förklaras med tidigare svaga siffror.