Chefen om övergreppen på fritids:

"Vi har brustit i tillsynen"

Borås Artikeln publicerades

Det hela uppdagades i november, då en sexåring berättade att han utsatts för övergrepp av flera äldre barn på fritids. Enligt uppgifter till BT har det handlat om grova övergrepp som skett under lång tid och vid många olika tillfällen.

Ytterligare två sexåriga pojkar har utsatts. De fem pojkar som har utfört övergreppen har gått i andra klass. Av dem har tre varit mer drivande.

När övergreppen upptäcktes vidtog fritidshemmet snabbt åtgärder, bland annat förstärkte man med mer personal.
– Vi har utvecklat våra rutiner och sett till att vi har bättre uppsikt över barnen. Vi har också tittat över små utrymmen och gått igenom var man kan stänga in sig utan att bli sedd. En dörr har tagit bort helt och hållet, berättar områdeschefen i den aktuella stadsdelen.

Finns det något man borde ha gjort tidigare, som kunde ha förhindrat att övergreppen inträffade?
– Sådana här händelser är väldigt svåra att förutse, och det finns alltid utrymmen där man kan dra sig undan, städskrubbar och annat. Annars tycker vi ju också att det är positivt med mindre utrymmen ur pedagogisk synvinkel, barn som behöver lugn och ro kan dra sig undan, säger områdeschefen.

Samtidigt medger områdeschefen att det har funnits brister:
– Någonstans handlar det om att vi har brustit i tillsynen. Men nu känner jag mig trygg med att bristerna i våra rutiner har blottats så att vi har kunnat rätta till dem.

Föräldrar till de inblandade barnen har informerats. Övriga föräldrar har bjudits in till föräldramöte men alla var inte närvarande på det mötet och kan därmed ha gått miste om informationen.

Hur kan man vara säker på att man har hittat samtliga barn som har utsatts för övergrepp?
– Det är svårt att veta hur man ska gå tillväga, om man ska ta upp det med alla barn. Här har vi mer fått gå på beteendeförändringar och om föräldrarna har upptäckt något hemma.

Samtliga berörda familjer har erbjudits kontakt med kurator och BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Tre barn som varit drivande när det gäller övergreppen har i samråd med föräldrarna omplacerats till andra fritidshem.

Det hela uppdagades i november, då en sexåring berättade att han utsatts för övergrepp av flera äldre barn på fritids. Enligt uppgifter till BT har det handlat om grova övergrepp som skett under lång tid och vid många olika tillfällen.

Ytterligare två sexåriga pojkar har utsatts. De fem pojkar som har utfört övergreppen har gått i andra klass. Av dem har tre varit mer drivande.

När övergreppen upptäcktes vidtog fritidshemmet snabbt åtgärder, bland annat förstärkte man med mer personal.
– Vi har utvecklat våra rutiner och sett till att vi har bättre uppsikt över barnen. Vi har också tittat över små utrymmen och gått igenom var man kan stänga in sig utan att bli sedd. En dörr har tagit bort helt och hållet, berättar områdeschefen i den aktuella stadsdelen.

Finns det något man borde ha gjort tidigare, som kunde ha förhindrat att övergreppen inträffade?
– Sådana här händelser är väldigt svåra att förutse, och det finns alltid utrymmen där man kan dra sig undan, städskrubbar och annat. Annars tycker vi ju också att det är positivt med mindre utrymmen ur pedagogisk synvinkel, barn som behöver lugn och ro kan dra sig undan, säger områdeschefen.

Samtidigt medger områdeschefen att det har funnits brister:
– Någonstans handlar det om att vi har brustit i tillsynen. Men nu känner jag mig trygg med att bristerna i våra rutiner har blottats så att vi har kunnat rätta till dem.

Föräldrar till de inblandade barnen har informerats. Övriga föräldrar har bjudits in till föräldramöte men alla var inte närvarande på det mötet och kan därmed ha gått miste om informationen.

Hur kan man vara säker på att man har hittat samtliga barn som har utsatts för övergrepp?
– Det är svårt att veta hur man ska gå tillväga, om man ska ta upp det med alla barn. Här har vi mer fått gå på beteendeförändringar och om föräldrarna har upptäckt något hemma.

Samtliga berörda familjer har erbjudits kontakt med kurator och BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Tre barn som varit drivande när det gäller övergreppen har i samråd med föräldrarna omplacerats till andra fritidshem.