"Borås stad otydlig om dricksvattenskyddet”

Fristad Artikeln publicerades
– Borås stad borde vara tydligare både i sina regler och i debatten om hur man vill skydda vår dricksvattentäkt och vad som gäller för alla tusentals hushåll kring Öresjö, tycker Bo Lindvert i Fristad.
Foto:Jan Pettersson
– Borås stad borde vara tydligare både i sina regler och i debatten om hur man vill skydda vår dricksvattentäkt och vad som gäller för alla tusentals hushåll kring Öresjö, tycker Bo Lindvert i Fristad.

Borås stad borde vara tydligare med vad som gäller för att skydda sin stora dricksvattentäkt. Det säger Bo Lindvert, ordförande för Buxbomens samfällighetsförening, med 70 åretruntbostäder i den innersta skyddszonen.

Utsikten från bostadsområdet ned mot den glittrande Öresjö är magnifik: det är inte många meter som skiljer mellan bostäderna och det härliga bad- och fiskevattnet.

– Ända från början fanns en stark miljöprofil här. Exploatören Buxbomen AB gjorde noggranna inventeringar av området, och bland annat fridlystes ekarna, berättar Bo Lindvert och sveper med armen upp mot en höjd där några av de grova lövträden sträcker kronorna mot skyn.

Samfälligheten ansvarar för sex hektar mark kring villatomterna, samt strand, brygga, lekplats, dagvattenledningar och det lokala vägnätet.

De flesta dagvattenledningarna i systemet har filtrering i jorden, medan några anslutits till dammar som avleds till sjön via bäckar.

– Allt vatten når ju så småningom Öresjö, så det finns naturligtvis jättegoda skäl att vara rädd om vårt vatten, säger Bo Lindvert.

Som ordförande i samfälligheten har han tagit del av miljöförvaltningens information på kommunens hemsida om vad som gäller i skyddsområdet - till exempel är biltvätt med rengöringsmedel inte tillåten utomhus.

Desto mer förvånad är han över att de formella skyddsföreskrifterna visar sig inte säga något alls om detta. Och han reagerade även starkt på en debattartikel i BT om vattentäktsfrågan nyligen.

Där motiverar de borgerliga ledamöterna i miljönämnden sitt beslut att inte stoppa glyfosat i jordbruket kring Öresjö med att det för den enskilde "är fritt fram att köpa avfettningsmedel och stå på garageuppfarten och tvätta bilen.”

– Jag blev väldigt förvånad när miljöpolitiker skriver så. Även om det finns en medvetenhet i dag om miljön borde den opinionen bli ännu starkare. Nu blir det istället en otydlighet om vad som gäller och vad kommunen vill.