Borås ledande på mjuka robotar och smarta tyger

Borås Artikeln publicerades
Gauss Lee, forskare vid Högskolan i skövde, interagerar med roboten Nao genom att den smarta handsken. 5 bilder
Foto:Jan Pettersson
Gauss Lee, forskare vid Högskolan i skövde, interagerar med roboten Nao genom att den smarta handsken.

Kan en robot som styrs med hjälp av en handske vara en framtida lösning på många problem inom vården och industrin? Ja det är något som högskolorna i Borås och Skövde hoppas på i sitt gemensamma forskningsprojekt.

För många är ordet robot synonymt med en hård och metallisk figur som tagen ur science fiction-filmernas värld. Men så behöver det inte vara. På högskolorna i Borås och Skövde pågår just nu ett gemensamt forskningsprojekt där man undersöker möjligheterna till mjuka robotar av textil.

– Vi har vävt en handske med hjälp av smarta textilier som skapar elektroniska signaler utifrån hur trådarna töjer sig. Dessa signaler kan sedan skickas vidare till en robot som då svarar på signalerna med rörelser eller tal, säger Anja Lund som är en av forskarna vid Högskolan i Borås som arbetar med projektet.

De världsunika textilier som forskarna tagit fram kan liknas vid de muskelfibrer som styr våra organ, de som skapar rörelse genom att dra ihop sig och sedan expandera.

I textilierna funkar det som så att varje tråd reagerar på värme och kyla genom att antingen bli längre eller kortare.

Rent praktiskt hoppas forskarna att tekniken kan användas till flera olika ändamål i samhället. Exempelvis genom att styra robotar i tillverkningsindustrin eller ligga till grund för textila skellett som hjälper till med kroppsrörelserna hos skadade och sjuka.

– Med den vår forskning har vi visat att textilier kan fungera som ett kommunikationsmedel mellan människa och maskin, säger Anja Lund.

Samarbetet mellan Skövde och Borås startade 2013 sedan de bägge lärosätena diskuterat hur man eventuellt skulle kunna samarbeta för att främja den egna forskningen.

– Man kan säga att vi lagt ihop bägge högskolornas olika styrkor. På så sätt har vi lyckats skapa något som brett, djupt och unikt. När två miljöer som själva fungerar bra tar klivet och går samman kan det ju bara bli bättre, säger Björn Brorström som är rektor vid Högskolan i Borås.

Hur länge samarbetet mellan de två högskolorna kommer att pågå bestämmer Västra Götalandsregionen som finansierar det hela, men Björn Brorström hoppas att de kommer att få fortsatt stöd för projektet.

– Vi har skapat en ram som forskarna sedan fyllt med innehåll. Jag hoppas verkligen att regionen tycker att det är så bra att de vill fortsätta sin satsning.