Borås kräver ett nej till islamiska skolan

Borås Artikeln publicerades
Abdirizak Waberi, rektor vid Römosseskolan i Göteborg.
Abdirizak Waberi, rektor vid Römosseskolan i Göteborg.

Kommunen försöker sätta stopp för islamiska skolan genom ännu ett överklagande.

Borås anser att skolan hotar integrationen och är kritisk till att den vänder sig till muslimska föräldrar.

Efter en lång rad turer fick Föreningen islamiska skolan i Göteborg i början av juni rätt att starta Römosseskolan i Borås. Fullt utbyggd ska skolan ha 550 elever. Här ska alla grundskolans klasser finnas plus fritidshem.

Nu överklagar kommunen domen som gav islamiska skolan rätt att starta. Borås står fast vid att det skulle innebära påtagligt negativa effekter om skolan får starta.

Kommunen tar upp att enligt styrdokumentet Program för ett integrerat samhälls så ska varje kommunal skola verka för en särprägel som lockar elever från hela kommunen att välja den skolan. I överklagandet vänder sig Borås mot att Föreningen islamiska skolans stadgar och marknadsföringen är så tydlig med att skolan har för avsikt att rikta sig till elever med muslimska föräldrar. Och det anser kommunen inte är förenligt med det arbete som bedrivs i Borås.

I sitt överklagande tar kommunen upp en annan dom och hänvisar till att där räknas konkreta omständigheter vara att en friskoleetablering motverkar kommunens integrationsarbete. Just detta argument har också Borås försökt att nå framgång med tidigare i ärendet.

Till en början försöker kommunen få prövningstillstånd i kammarrätten. Kommunen argumenterar för att det finns stor anledning att få frågan prövad i en högre instans och att det behövs ett vägledande uttalande.

Borås överklagande skickas in utan ett beslut från kommunstyrelsen, eftersom överklagandetiden är på väg att löpa ut. Kommunstyrelsen kommer i augusti att säga sitt om överklagandet.

BT har förgäves sökt Römosseskolans rektor Abdirizak Waberi för en kommentar.