Borås får nytt badhus på Alideberg för 40 miljoner – klart till 2010

Borås Artikeln publicerades

Borås får ett nytt badhus på Alideberg.

Badhuset får en 50 meters tävlingsbassäng samt en barnbassäng. Den nuvarande utomhusbassängen och hoppbassängen kommer att vara kvar.
Kostnaderna beräknas till mellan 40 och 45 miljoner kronor.

Det är bråttom att ta beslut, år 2010 står Borås som värd för veteran-VM i simning, främst vattenpolo, och då måste det finnas en stor tävlingsbassäng.
Tidigare har det funnits planer på att bygga in det nuvarande utebadet med tak och väggar. Med politikerna väljer nu att bygga ett helt nytt badhus.

– Vi har ännu inte slutgiltigt bestämt oss, men som jag ser det, blir det ett nybygge, säger ansvariga kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (fp).

Den borgerliga majoriteten är enig i frågan, och socialdemokraterna är också positiva.

– Vi är eniga om att bygga nytt, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens vice ordförande (s).

Redan i mitten av juni kommer kommunstyrelsen att fatta beslut. Just nu slutbearbetas skisser och planer. I augusti kommer fullmäktige att anslå pengar och ge ett slutgiltigt klartecken för nybygget.

– Det är oerhört bråttom att få ett beslut i frågan, vi måste få klart allt till i augusti, annars hinner vi inte bygga klart inför veteran-VM i simning, säger Lars Nordin, chef lokalförsörjningskontoret.

Det nya badet kommer att ligga på markområdet som gränsar till Alideberg. De ytor som idag används av solbadande gäster kommer att finnas kvar, liksom utomhusbassängen och hoppbassängen.
Det nya inomhusbadet får egen entré, nya omklädningsrum samt åskådarläktare och en barnbassäng.
Fortfarande har man inte bestämt sig för hur stor bassängen ska vara, i de skisser som idag finns är bassängen 50 meter lång och 20 meter bred. Simklubben Elfsborg önskar få en bassäng som är 25 meter bred.
Om man tillmötesgår Elfsborg kommer anläggning att bli fördyrad, säger Lars Nordin. Både Morgan Hjalmarsson och Ulf Olsson menar att tillkomsten av en ny simanläggning på Alideberg inte kommer att påverka en upprustning av Stadsparksbadet.

– Vi måste nu också se till att rusta upp och förnya Stadsparksbadet, en möjlighet är att göra badet till en modern stor spa-anläggning mitt i city, säger Morgan Hjalmarsson.

– Trots att det nya inomhusbadet på Alideberg kommer att kosta 40–45 miljoner kronor kommer vi att även att ha råd att satsa på en förnyelse av Stadsparksbadet, säger Ulf Olsson.