Borås betalar motpartens advokat

Borås Artikeln publicerades

På kommunens bekostnad får ett par i Borås nu hjälp av en advokat. Orsaken är att de vill driva ett fall – mot kommunen.
– Detta är jätteudda, säger stadsjurist Lars-Olof Danielsson.

Saken gäller ett mycket konfliktfyllt och segdraget barnavårdsärende, som handlar om parets barnbarn. Mängder av politiker och tjänstemän har varit inblandade i ärendet, som krävt massor av tid.

– Det vi vill ha är en upprättelse, säger kvinnan. Kommunen har krossat hela vårt liv. Jag kommer aldrig att lägga ner detta om inte kommunen ger upp. Jag kommer att dö med detta.

Paret vill ha en ursäkt för de felaktigheter som de anser har begåtts i ärendet och de vill ha ett skadestånd på 300 000 kronor.

– Skadestånd har vi sagt nej till flera gånger, säger Lars-Olof Danielsson. Det har hittills inte varit möjligt eftersom vi inte ser någon juridisk grund för skadestånd enligt lagen. Vi kan inte betala ut skadestånd bara för att det är synd om någon, för att någon är hårt drabbad eller för att man känner sig illa hanterad.

Kvinnan har tidigare fått 5 000 kronor av kommunen, på grund av att nedsättande omdömen om henne felaktigt fanns antecknade i barnbarnets socialakt. Paret har också ersatts för utlägg och fått en ursäkt från den tidigare socialnämnden.

Men nu har kommunen alltså valt en unik väg och betalar en advokat för parets räkning.

Hur är det möjligt?

– Det är en jättebra fråga, säger Danielsson. Det kräver en del juridiska krumbukter.

Kommunen betalar max 20 timmars advokatkostnader.

I överenskommelsen som gjorts med paret står det:

”Med tanke på att det varit så många kontakter och att det faktiskt har utgått skadestånd för felaktigheter från kommunens sida, har tanken väckts att låta någon utomstående granska handläggningen av ärendet mot Er för att ge Er ett underlag och en bedömning om det finns grund för att ytterligare skadestånd skall utgå eller om någon annan åtgärd behöver vidtagas.”

Den udda lösningen har kommunen valt för att man befarar att en annan oberoende undersökning skulle betraktas som partisk av paret. Därför ska advokaten endast redovisa sitt utredningsresultat till paret.

Men ärendet kompliceras av att de flesta handlingar omfattas av sekretess. Advokat Hans Hjalmers har begärt ut en mängd handlingar för drygt en månad sedan, men inte ens fått svar från kommunen.

Inte heller Hjalmers har någonsin varit med om att en kommun anlitat en advokat på detta sätt.

Kan andra boråsare också få hjälp av kommunen för att anlita en privat advokat?

– Nej, det här är ett exceptionellt ärende, säger kommunalrådet Lena Palmén (S). Man ska väl aldrig säga aldrig, men jag hoppas att vi inte hamnar i den här sitsen igen.

Hon förklarar det ovanliga agerandet med att man från kommunens sida verkligen vill försöka hitta en lösning.

– Vi hoppas få sätta punkt, för allas skull.