Bonde fick rätt mot miljönämnd

Borås Artikeln publicerades

Kommunen krävde lantbrukaren i Mark på betalning för fyra i stället för tre timmars tillsynstid, eftersom han inte använder förnybar energi.

Detta efter ett beslut från Miljönämnden i Mark som i sin tur hänvisar till SKL:s taxeförslag.
Lantbrukaren tyckte detta var fel och överklagade beslutet. Bland annat skrev han att Sveriges kommuner och landsting, SKL, såvitt han vet inte har ett uppdrag av Sveriges Riksdag att utforma och styra energipolitiken i landet. Därmed ska inte den enskilde företagaren bestraffas med ytterligare 800 kronor i avgift för att han inte använder grön el.
Och Länsstyrelsen gick på lantbrukarens linje och gav honom rätt.
– Det är med glädje vi kan konstatera att länsstyrelsen i Västra Götaland är på bondens sida och undanröjer kommunens beslut om förhöjd tillsynsavgift, säger Peter Tagesson, styrelseledamot i LRF Västra Götaland, i ett pressmeddelande.