Så här rika är hushållen i Sjuhärad

Sjuhärad ,
Foto:

SCB har nu granskat de svenska hushållens ekonomi och har listat kommunerna med högst och lägst inkomster.

Högst upp på listan av Sjuhärads kommuner hamnar Bollebygd på 27:e plats.

Artikeln publicerades 20 februari 2015.

För första gången har Statistiska centralbyrån, SCB, kartlagt de svenska hushållens disponibla inkomster. Hushållens disponibla inkomster innebär summan av hushållens olika inkomster minus skatter - med andra ord de pengar man har för att spara eller konsumera.

För några år sedan införde SCB ett nytt system för att kunna räkna på hur stor inkomst ett hushåll har.

– Vi har inte haft ett bra system för att kunna räkna på det tidigare. Men lägenhetsregistret, som gör att vi nu kan se hur många som bor tillsammans även i hyresrätter, är tillräckligt bra för att kunna göra den här studien, säger Hans Heggemann, på SCB.

Snittet i riket ligger på 326 000 kronor i medianinkomst per hushåll och per år. Mellan 2012 och 2013 ökade medianvärdet för den disponibla inkomsten med 2,3 procent för Sveriges hushåll.

– Trenden är att folk har mycket mer pengar nu - lönerna har gått upp mer än priserna. Det är en stor skillnad nu från hur det var för 15 år sedan, säger Hans Heggemann.

I alla Sjuhärads kommuner har hushållens medianinkomst ökat mellan 2012 och 2013. Bollebygd ligger högst upp på listan i Sjuhärad med en medianinkomst på 414 000 kronor, och på 27:e plats i riket.

– Bollebygd ligger relativt högt om man jämför med rikets snitt. Det kan bero på att här finns fler villor och större familjer, men det är svårt att svara på. Det beror på sammansättningen av befolkningen i kommunen. Det kan handla om allt från att folk dör till att de blir fler i familjen, säger han.

Borås ligger i botten bland Sjuhäradskommunerna, men har förbättrat sin ställning senaste året. Här har medianinkomsten ökat mest bland alla Sjuhärads kommuner.

– Att de ligger så lågt kan ha att göra med att det bor fler singlar i staden - fler hyresrätter med få boende. Och ökningen är svår att förklara, säger Hans Heggemann.

Om man jämför med Dorotea, som är den kommun där medianinkomsten är som lägst i riket, ligger alla kommuner i Sjuhärad högre. Här tjänar befolkningen 244 000 kronor i medianinkomst.

Men Sjuhärad har svårt att mäta sig med Sveriges rikaste kommun Danderyd, där medianinkomst per hushåll är 596 000.