"Blir det så är det bedrövligt för Borås"

Borås Artikeln publicerades

Politiker i Västsverige har fått indikationer om vart åt det lutar när Trafikverket nu presenterar sitt förslag till nationell transportplan.

Pengar till vissa satsningar finns inte med. ”Vi kommer att ställa krav på att Västsverige får sin del av investeringarna”, säger Birgitta Losman (MP).

Strax efter lunch under torsdagen kommer Trafikverket att presentera sin tolvårsplan för infrastruktursatsningar under perioden 2018–2029. Förhandstipsen säger att det ser rätt mörkt ut för Västsverige. Av allt att döma kommer bland annat inte utlovade miljarder till järnvägsbygget mellan Mölndal och Bollebygd att finnas med i planen.

Birgitta Losman (MP) sitter i regionfullmäktige och jobbar bland annat med infrastrukturfrågor. Hon är en av flera Västsvenska politiker som fått en föraning om vad som kommer att presenteras, och hon är inte nöjd.

– Nej, det är jag inte. Vi förstod varthän det drog och har jobbat hårt för behoven i Västsverige. Vi ser det här som ett tjänstemannaförslag och hoppas att politikerna på det nationella planet verkligen tar de Västsvenska behoven på allvar, säger hon.

En rad andra angelägna projekt kommer av allt att döma inte heller finnas med i planen, som till exempel kapacitetshöjning av Västra stambanan. Det finns också en risk att det inte öronmärks några pengar till nödvändigt underhåll för mindre tågbanor, som till exempel Bohusbanan.

– Blir det så här så är det minst sagt bedrövlig för företagarna i Västsverige och i Borås. Den här satsningen behövs främst för att kompetensförsörja företagen som är den absolut viktigaste frågan för våra företag, säger Ove Lillestöl, Västsvenska handelskammarens regionchef i Borås.

Enligt en undersökning som Västsvenska handelskammaren har gjort säger fyra av fem företag att hitta personer med rätt kompetens den allra största utmaningen. För att få bukt med det problemet krävs bättre, snabbare och effektivare infrastruktur i regionen.

– Den museijärnväg vi har idag är bedrövlig, folk väljer ju att åka buss i stället. Är det någonstans man borde satsa på en bättre järnväg så är det ju här. Vi är förvånade och irriterade över att det inte görs några satsningar här, säger Ove Lillestöl.

Även om det tar lång tid innan en järnväg och den förbättrade infrastrukturen är på plats, är beslutet om att det blir verkligen blir av också viktig.

– Det beslutet gör att det skapas framtidstro och att det här är en region som man satsar på, omvänt kan det få konsekvenser i beslut om nyetableringar i framtiden.

Fakta

Trafikverkets tolvårsplan

Efter lunch på torsdagen offentliggör Trafikverket sitt förslag till nationell transportplan. För regionala satsningar i Västsverige, vilket även omfattar Halland och Värmland, görs en separat presentation i Göteborg. Förslaget till nationell transportplan berör främst vägar och järnväg men också sjöfart och behandlar perioden 2018–2029.

Förslaget till den nationella planen i sin helhet lämnas över av Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, till nye infrastrukturministern Tobias Eneroth (s) under torsdagseftermiddagen.

Visa mer...