Begränsad framkomlighet på riksväg 40

Borås/Bollebygd ,

Ett vägarbete under onsdagen gör att framkomligheten blir begränsad på en sträcka på riksväg 40.

Artikeln publicerades 19 april 2017.

Trafikverket meddelar att ett borrningsarbete kommer att pågå mellan Grönkullenmotet och Kullamotet i Bollebygd från 07.00 till 16.00 under onsdagen.

Körfältet mot Göteborg påverkas. Trafiken kommer att ledas via vägrenen.