Arkiv: Så ska trafiksituationen kring Knalleland lösas

Borås Artikeln publicerades

På måndagsförmiddagen presenterade Borås stad en ny plan för hur trafiken kring Knalleland ska lösas.
Vad tycker du om den nya planen? DISKUTERA!

Här är en del av förslagen till förändringar:

? Knallelandsrondellen flyttas något norrut och blir planskild.

? Armbågavägen flyttar närmare Borås Arena.

? Ny, bred gångtunnel under Knalleland som går från öster till väster.

? Campinggatan slipper genomfartstrafik, det förslaget är helt förkastat. Istället kan man ta flera alternativa vägar. Ett alternativ är från Knallelandsrondellen, över järnvägen mot centrum och mot Kungsbron.
– Det öppnar också för nya bostäder i attraktivt läge på andra sidan järnvägen, säger kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) i ett pressmeddelande från Borås stad.

? Från högskolan mot Knalleland blir det en gata som enbart bussar, cyklister och gångtrafikanter får använda.

? Det blir en bussfil i Knallelandsrondellen. Inga bussar ska passera genom Knalleland alls, bara längs Skaraborgsvägen.

? De mörka fälten på kartan är byggrätter. Där kan alltså byggas butiker eller bostäder.

Politikerna understryker att det handlar om en idéskiss, inte om något färdigt förslag.
- Vi kommer att gå ut brett för att hämta in synpunkter, och det kan kanske dyka upp andra förslag på lösningar i olika delar, menar Tom Andersson (MP).