April 2012: Den mystiska magsjukan fortsätter på Hedvigsborgs förskola

Borås Artikeln publicerades

Mysteriet med magåkomman som drabbar barnen på Hedvigborgs förskola kan nu vara ett steg närmare en lösning. Laboratorietest visar anmärkningsvärt höga nivåer av mikroorganismer i vattnet. Men enligt ansvariga tjänstemän på kommunen är vattnet drickbart.

BT har vid flera tillfällen berättat om problemen på Hedvigsborgs förskola. Under tre års tid har barnen på avdelningen Solkatten till och från drabbats av en åkomma som gett dem slemmiga, illaluktande diarréer och magsmärtor.

Misstankarna riktades tidigt mot att det kunde vara något fel på dricksvattnet, men det dröjde fram till förra våren innan kommunen valde att spola rent ledningarna, sätta in UV-ljus och filter.

Det gav resultat, och magproblemen bland barnen försvann, i alla fall en tid. I december förra året började flera av barnen åter drabbas av dåliga magar och minskad aptit.
Flera föräldrar har reagerat med både oro, ilska och frustration.
– Det är helt otroligt att de inte kan lösa de här problemen. Sedan januari har min son bara varit en hel vecka på förskolan. Alla andra veckor har vi varit tvungna att vara hemma minst en dag på grund av att han varit sjuk, säger föräldern Ann Isaksson.

Den 12 mars i år gjorde Ak lab ett antal vattenprov på förskolan. På samtliga avdelningar, utom den drabbade, visade proverna på en godtjänd vattenkvalitet. Men på Solkatten och det tillhörande köket låg värdet för antalet odlingsbara mikroorganismer tretton gånger högre än det gränsvärde som Livsmedelsverket har satt upp för att man ska slippa få en anmärkning på vattnet.
– Siffran är anmärkningsvärt hög. Det måste man göra något åt, säger Torbjörn Lindberg på Livsmedelsverket.

Så sent som förra veckan fick föräldrarna ett brev från förskole-chefen Susanne Ekstrand där hon bland annat skriver att ”vattenprover har nyligen tagits och de visar i nuläget inte något fel på vattnet”. Hon hänvisar till ett senare prov, som dock tagits på en av de andra avdelningarna. Man har alltså inte tagit något nytt test på den drabbade avdelningen.
– Vi jobbar vidare på bred front och jag tycker det är bra att föräldrarna engagerar sig i det här, säger hon.

I övrigt rekommenderar hon oroliga föräldrar att vända sig till BVC för provtagning och att man ska vara noga med att hålla barnen hemma minst 48 timmar efter att de har tillfrisknat.
– Eventuellt kommer vi att bjuda in föräldrarna till ett föräldramöte för att diskutera vidare.

Marie Gerdin, områdeschef för förskolorna i stadsdel Väster, berättar vad man tidigare har vidtagit för åtgärder:
– Vi har satt in flera UV-filter, klorerat hela vattensystemet, vi har sett över ventilation och livsmedelhantering. Vi har också sanerat hela avdelningen vid flera tillfällen. Men nu verkar det tyvärr som om problemen har uppstått igen. Det är frustrerande och mycket beklagligt. Vi kommer att genomföra alla de åtgärder som smittskyddsenheten rekommenderar oss att göra.

Under tiden fortsätter barnen att bli sjuka och föräldrarna oroliga och förbannade.
– Det känns som om ingen tror på oss. Men barnen mår ju uppenbarligen inte bra av det här, säger föräldern Emma Ottosson.