Anders Lindstam: ”Det finns starka krafter som vill att vi ska dela upp oss.”

Borås Artikeln publicerades
– Vi försöker att hitta byggstenar som skapar ett välmående samhälle, ett samhälle människor vill leva i. Så förklarar Anders Lindstam sitt uppdrag som verksamhetsutvecklare i trygghetsfrågor.
Foto:Håkan Rosenqvist
– Vi försöker att hitta byggstenar som skapar ett välmående samhälle, ett samhälle människor vill leva i. Så förklarar Anders Lindstam sitt uppdrag som verksamhetsutvecklare i trygghetsfrågor.

– Vårt huvuduppdrag är att värna demokratin.

Anders Lindstams nya uppgift i Borås är att hitta strukturer som kan hejda den våldsbejakande extremismen.

– Jag tror inte att någon vill bli extremist.

Anders Lindstam har hjälpt många unga på rätt väg. Men han har också erfarenhet av när det slutat på absolut värsta sätt. BT har tidigare skrivit om de tre döda bröderna som finns med i polisens rapport över boråsare i islamistiska grupperingar. Alla tre hade gått på Särlaskolan. 

– Jag har jobbat på den skolan, jobbat med de killarna. Det första jag funderade på var: Har vi varit delaktiga i att det blir så här? Kunde vi ha sett något så att det hade fått annan utväg? Jag har funderat en hel del på det. Bröderna var väldigt omtyckta och jag tror inte att någon någonsin kunde ha förväntat sig det som hände. Men med den kunskap vi har i dag kanske jag hade haft vissa pussel-bitar som hade gjort att jag hade börjat oroa mig.

Sönderslagna knogar. En bandagerad arm. Eller andra signaler om ökat intresse för att använda våld.

– I dag har man på skolorna mer kunskap och fler kan se tecken på när något börjar utvecklas i en riktning åt det radikala hållet.

Trots ökad kunskap radikaliseras unga ofta i tysthet.

– Tydliga tecken kan vara att man upphör med brottslighet, börjar träna intensivt och idkar friluftsliv genom att exempelvis sova under bar himmel utan att man någonsin gjort det tidigare.

Men det är svårfångade signaler och många gånger är det familjerna som ser de första tecknen. Därför är numret till Röda Korsets nationella stödtelefonen viktigt. Här talas fem språk. Borås har också gjort det möjligt för den som ringer dit att bli sammankopplad med kommunens stödjande funktioner.

Anders Lindstams yrkesval som nyutbildad år 1980 hade inget med extremism att göra.

– Redan efter ett halvår som slöjdlärare på Bodaskolan började jag att jobba med unga som inte hade fotfäste i samhället, barn som var vilse.

Han återkommer till det som är viktigt för att nå framgång i arbetet med ungdomar.

– Det handlar om att se människan. Jag har alltid varit väldigt noga med att jag jobbar stödjande och förebyggande, jag jagar inte folk för att de ska hamna bakom lås och bom.

På olika platser i kommunen har han arbetat med unga i utanförskap.

– Och för mig handlar det inte om att man kommer från ett annat land. Utanförskap är när man inte riktigt har koderna med sig eller klarar att gå samma väg som andra, blir utanför. Många som är utanför gör sig till kompisar med dem som är utåtagerande, för att inte råka illa ut.

Tidvis har han stöttat enskilda.

– Många gånger kan det vara individer som tycker att samhället inte ser dem, de upplever att de hela tiden blir skuldbelagda. Kanske för att de inte kan tolka det omgivningen säger, de tror att det är någon annans fel hela tiden. Att ändra det och vända negativa grejer till positiva, det är en framgångsfaktor.

Han har också arbetat mycket med Bra Kompis-projektet, resorna till Auschwitz och demokratiutveckling bland unga.

Men nu har Anders Lindstam bytt arbetet med att stödja enskilda unga och deras familjer till att jobba förebyggande mot olika sorters våldsbejakande extremism. Han arbetar nära kommunens säkerhetschef Bo Hansson för att hitta strategier för att analysera situationer, skapa nätverk kring händelser eller stadsdelar och göra det möjligt för människor att få hjälp på olika nivåer i kommunen.

– Jag vill egentligen inte prata om extremism, för mig handlar det om utanförskap.

Tillsammans med polisens specialister på området utbildas nu kommunanställda för att få ökade kunskaper. Anställda ska känna igen tecken och symboler på extremism och kommunens olika verksamheter ska ställa om sig för att arbeta också mot den religiösa extremismen.

Lindstam talar mer om betydelsen av gemensamma koder än om extremism.

– Olika kulturer ska kunna var i samma klassrum, spela i samma fotbollslag eller vara i samma simhall. Det är målet. Men så är det inte alltid. Det finns starka krafter som vill att vi ska dela upp oss. Att flickor ska gå för sig, att pojkar ska gå för sig. Svenska föräldrar flyttar barn från invandrartäta skolor. Och det finns religiösa skäl. Vi försöker att slå sönder de här krafterna, eller mjuka upp, så att det ska vara naturligt att vara tillsammans.

Kommunen har också antagit en plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås, en plan som följer samma upplägg som den nationella samordnarens. Borås har även bestämt sig för att gå längre ner i åldrarna med det förebyggande arbetet genom att ha fokus på barn mellan 10 och 13 år.

– En bra metod är att skicka samma budskap till de unga.

Fakta

Namn: Anders Lindstam

Ålder: 59 år

Bor: I Borås

Familj: Ja. Gift. Tillsammans har vi fem barn, två är mina. Alla är vuxna och utflugna.

Utbildning: Slöjdlärare.

Intresse: Veteranbåtar, både segel- och motorbåtar. Alpin skidåkare. Klättrar.

Aktuell: Verksamhetsutvecklare som arbetar mot våldsbejakande extremism.

Visa mer...

Ur min mobil

Anders Lindstam om sitt val av mobilbild: Bilden kan vara symbolisk. Ingenting är omöjligt, det gäller bara att räkna ut hur man skall göra.

Visa mer...

FAKTA

Extremismen i Borås

Boråspolisens kartläggning visar att totalt har 80-100 personer med extremistiska uppfattningar i Boråsregionen. Detta innefattar vänster, höger och islamistisk extremism. Cirka en femtedel är kvinnor. Enligt en grov uppskattning gäller 75 procent av fallen islamistisk extremism.

Men det var inte mängden sympatisörer som överraskade specialpolisen, utan att så många inte har demokratiska värderingar.

I slutet på förra året gick polisen i Borås ut med att ett tiotal boråsare rest till Islamiska statens stridsområden.

De tre döda boråsare som finns i polisens sammanställning från april i år är de bröder som BT tidigare skrivit om. En miste livet som självmordsbombare i Syrien 2013, en dödades några timmar senare i striderna som följde på det attentatet. Bröderna stred för en annan islamistisk grupp, detta var innan Islamiska staten utropade ett kalifat. Den tredje brodern dödades sommaren 2014 då han i Libanon skulle gripas misstänkt för att ha tillverkat bombbälten.

Visa mer...

Fakta

Hit hör du av dig

Är någon i din närhet på väg att radikaliseras? Den nationella stödtelefonen har nummer 020-100 200.

För råd och handledning kan du också vända dig till kommunens växel på telefon 033-357000. Uppge "Trygg Borås". Eller mejla trygg@boras.se

Mer information finns på www.samordnarenmotextremism.se eller www.boras.se och där söker du på extremism.

Visa mer...