Allt fler klagomål på mobilförsäljare

Borås Artikeln publicerades

Allt fler konsumenter i Borås söker hjälp efter inköp av mobiltelefoner och abonnemang. I förra veckan lämnades ett nytt lagförslag över till riksdagen, ett förslag som ska ge konsumenten större makt.

Trenden är samma i hela landet, under 2013 mottog Allmänna reklamationsnämnden, ARN, 896 ärenden som rör försäljning av mobiltelefoner och mobilabonnemang - mot 534 två år tidigare.

I Borås märker man av ökningen.

- De här frågorna sätter oss i arbete kan jag säga. Tidigare har vi haft boendefrågor och hantverkstjänster som legat högst på listan. Nu är det telefon och telefonabonnemang som gör det, säger Johan Esping, konsumentrådgivare i Borås stad.

Framför allt är det personer som tecknat sig för någon form av abonnemang som hör av sig, och ber om hjälp för att de känner sig lurade.

- Det är långa bindningstider och långa uppsägningstider. Man tecknar sig för ett abonnemang på 24 månader, och så har man ofta tre månaders uppsägningstid på det. I flera andra nordiska länder har man en maximal bindningstid på sex månader.

I torsdags lämnade regeringen över en proposition till riksdagen, där man föreslår mer makt till mobilkonsumenterna.

Förslaget innebär bland annat att det ska bli lättare för konsumenter att säga upp och byta sina abonnemang, och att uppsägningstiden för vanliga konsumentabonnemang begränsas från till en månad.

- Den enskilde mobilkonsumenten måste få en starkare ställning, konstaterar it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) i ett pressmeddelande.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Läs mer i måndagens BT eller i e-bt.