Alliansen vill endast stänga Götaskolan i Väster

Borås Artikeln publicerades

Alliansen vill inte gå med på tjänstemännens långtgående nedläggningsförslag i stadsdel i Väster. De säger endast ja till att stänga Götaskolan.

– De är bara ute efter att plocka politiska poäng, säger ordförande Lennart Andreasson (V) som tror på ett gemensamt beslut i kväll.

Alliansen har nu satt ner foten när det gäller tjänstemännens förslag att lägga ner flera skolor i Väster. Då hotades Göta-, Svedje- och Kinnarummaskolan av nedläggning.
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna säger ja till förslaget att avveckla Götaskolan efter sommarlovet. Eleverna från Götaskolan ska istället gå på Daltorpsskolan.
– Vi sa stopp direkt när det gäller att stänga Kinnarummaskolan och äldreboendet Ängsjöparken, säger Västers vice ordförande Kerstin Hermansson (C).

Hon tycker att Väster går för fort fram.
– Jag gillar inte de här fultagen i politiken, säger Lennart Andreasson om utspelet några timmar före mötet. Vi vill göra upp i samförstånd, de vill plocka billiga poäng.
Andreasson menar att oppositionen försöker misstänkliggöra de styrande i Väster.
– De ger sken av att de stoppar skolnedläggningar, det är skandal. Vi har aldrig sagt att vi lägger ner Kinnarummaskolan, det var en målbild i tjänstemannaförslaget.
– Vi har full kurs på att göra något åt våra överdimensionerade skollokaler för att få pengar till våra elever istället för tomma lokaler, säger Andreasson. De klarade inte att genomföra det på de 12 år de satt.
Äldreboendet Ängsjöparken är inget Väster fattar beslut om, för frågan om platser för de äldre hanteras för hela Borås av stadsdel Öster.
Andreasson tror trots allt att det ska gå att fatta ett enigt beslut i kväll, för i sak är det inte så mycket som skiljer förslagen åt. Båda sidor vill stänga Götaskolan.
Alliansen vill att lokalförsörjningsnämnden gör en förstudie så att det finns ett svar på om Kristinebergsskolan ska renoveras eller om det ska byggas nytt. Och där finns ju ingen politisk skiljelinje.
Svedjeskolans framtid påverkas av hur det blir med Kristinebergsskolan, eftersom planen var att de eleverna skulle flytta till dit. Men något nedläggningsbeslut om Svedjeskolan vill alltså inte oppositionen gå med på i kväll.
Hermansson trycker på att det är viktigt att se på lokalfrågorna ur hela stadens perspektiv och vill se ett samarbete med de övriga stadsdelarna och lokalförsörjningskontoret. Hon tycker också att små enheter behövs, både inom skolan och förskolan.
När det gäller Särlaskolans framtid tycker båda sidorna av politiken att det behövs vägledning från centralt håll.