Välbesökt valdebatt i Bollebygd

Bollebygd Artikeln publicerades
Debattledaren Gunnar Fägersten Novik framför debattörerna Peter Rosholm (S), Michael Plogell (FR), Daniel Persson (SD), Ingridh Anderén (M), Yvonne Andrén (C), Hannu Sutinen (L), Patrik Karlsson (KD) och Sassi Wemmer (MP).
Foto: Anne Engström
Debattledaren Gunnar Fägersten Novik framför debattörerna Peter Rosholm (S), Michael Plogell (FR), Daniel Persson (SD), Ingridh Anderén (M), Yvonne Andrén (C), Hannu Sutinen (L), Patrik Karlsson (KD) och Sassi Wemmer (MP).

Skolbygge, bostadsbyggande, expansion och hur man får hela kommunen att leva var några av ämnena på valdebatten mellan partierna i Bollebygd. Och integration som avslutning.

Cirka 150 personer kom till Bollebygdsskolans matsal på onsdagens kväll för att höra valdebatten med åtta av de partier som är representerade i Bollebygds kommunfullmäktige. Gunnar Fägersten Novik lotsade politikerna genom de olika frågorna i mer än två timmar. Allt finns inte utrymme att återge här, men några frågor kan lyftas.

Hjärtefrågor

I debattens inledning fick alla svara på vilken fråga som är viktigast att genomföra under den kommande mandatperioden. Patrik Karlsson (KD) vill förbättra arbetet med LSS och bland annat anställa en LSS-handläggare till så att man kan höja ambitionsnivån. Sassi Wemmer (MP) prioriterar omställning ekologiskt, socialt och ekonomiskt och att anpassa den budget kommunen har till de krav som kommer att ställas av klimatet och av invånarna. Yvonne Andrén (C) vill ha en mer långsiktig planering för kommunen och möjligheter att bo även i Olsfors och Töllsjö. Michael Plogell (FR) vill bromsa investeringstakten för att städa upp i finanserna. Hannu Sutinen (L) hakar på Patrik Karlsson och vill förbättra LSS. Peter Rosholm (S) prioriterar att bygga en ny skola på Kulla för att barnen behöver en skola. Daniel Persson vill minska exploateringarna för att få ordning och reda i ekonomin och komma i balans i de skolor och förskolor som i dag är underbemannade. Ingridh Anderén (M) vill få ordning på ekonomin för att kunna fortsätta bygga. När alla hade fått svara på den frågan lade Sassi Wemmer och Michael Plogell till att de står bakom att bygga en ny skola på Kulla.

Ekonomi

Ekonomin är ett bekymmer framhöll Ingridh Anderén (M) och Michael Plogell (FR) och menade att den ekonomiska styrningen är för dålig. Något som Peter Rosholm (S) och Sassi Wemmer (MP) som är i ledningen argumenterade emot. Sassi Wemmer sade bland annat att om man bygger ett hus är det inte konstigt att man lånar, medan Ingridh Anderén menade att det gäller bara om man inte bygger för många hus och Michael Plogell ville ha ett stopp för större investeringar tills ekonomin kommit i ordning. Yvonne Andrén (C) menade att besluten i kommunen har fattats för snabbt.

Byggande i alla delar av kommunen

Yvonne Andrén framhöll att man måste kunna bo i Olsfors och Töllsjö, inte bara i Bollebygds centralort.

Berit och Bengt-Olof Hammar tog chansen då publiken fick ställa frågor att påtala att det inte händer något i Olsfors. Berit Hammar sade att hon hört att det ska upp en barack till där förskolan ska ligga ”mellan en fabrik och ett halvt utbränt hus”.

– Vad anser ni om att Olsfors är så missgynnat? frågade hon.

Ett problem är att kommunen inte äger mycket mark i Olsfors, Hultafors och Töllsjö påtalade Peter Rosholm, so medgav att inte mycket har hänt sedan det gjordes en utvecklingsplan för Olsfors och Hultafors.

– Det som skiljer Bollebygd från Olsfors och Töllsjö är att i Bollebygd finns privata exploatörer som vill bygga. I de andra orterna måste kommunen gå in.

Hannu Sutinen (L), som bor i Olsfors höll med om att man måste göra samhället attraktivare.

– Jag har föreslagit att man får bort industrier från mitt i samhället och bygger bostäder. Det kan bli vackert kring Sörån, sade han.

Ingridh Anderén hakade på och sade att hon inte vill se förskolor i baracker, utan i vackra miljöer.

LSS-frågor

LSS fick en del utrymme. Patrik Karlsson vill att kommunen anställer fler handläggare så att det finns tid att göra bättre underbyggda bedömningar och Hannu Sutinen vill ha bättre samarbete mellan Försäkringskassan och kommunerna så att inte behövande hamnar mellan stolarna. Michael Plogell höll med om att det behövs fler handläggare.

Nya skolan på Kulla diskuterades. Yvonne Andrén argumenterade mot att bygga på jordbruksmark och fick medhåll av Daniel Persson. Sassi Wemmer sade att för MP är jordbruksmark viktig att bevara, men man måste se till helheten och Ingridh Anderén fyllde på att just där skolan ska byggas är marken ganska stenig och om man ser till barnens bästa så innebär Kulla en vacker skolmiljö. Michael Plogell tycker att skolan kan byggas på Kulla, men att ett generellt problem i kommunen är att det saknas en ny översiktsplan.

Barngruppernas storlek

Vad vill partierna göra för att minska barngruppernas storlek?

Ingridh Anderén (M), Daniel Persson (SD), Yvonne Andrén (C) och Patrik Karlsson (KD) föreslår alla att man öppnar upp för familjedaghem igen så att familjerna har valfrihet när det gäller form av barnomsorg. Peter Rosholm (S) påtalar att det redan finns ett beslut att öppna åtta nya avdelningar – i moduler till att börja med men sedan i fasta lokaler – på Kulla vid den nya skolan och på sikt i Olsfors.

– Vi har försökt rekrytera familjedaghem, men det har gått trögt, säger han.

För att locka förskollärare till kommunen behöver man arbeta med arbetsmiljö, karriärmöjligheter och lön i olika kombinationer framhöll alla. Yvonne Andrén lade även till att man behöver bra kollektivtrafik så att de kan ta sig till jobbet.

Kollektivtrafik, säkra vägar och personal

Under kvällen hann man även med att beröra kommunikationer och kollektivtrafik, som egentligen är mer en regionfråga, hur kommunen ska kunna rekrytera personal och trafiksäkerheten på vägarna till och från Hultafors som alla är ense om är bedrövlig.

Kommunalskatt

De flesta partier vill ha en oförändrad skattenivå och varken höja eller sänka skatten. Men om det blir nödvändigt kan Peter Rosholm (S) tänka sig en skattehöjning. Michael Plogell (FR) har tidigare sagt att skatten måste höjas.

– Det är ingen som vill höja skatten, men om kostnaderna ökar måste man höja den för att få intäkter.

Från en person i publiken kom då förslaget att effektivisera genom att bara göra det kommunen måste göra enligt lag

Integration

Sista ämnet för dagen blev integration. Där talade Daniel Persson (SD) om att assimilera snarare än att integrera.

– Vi ska ställa mer krav, säger han. Man ska ta seden dit man kommer.

Övriga partier talade mer om de insatser som kan göras för att nyanlända ska kunna bli en del av samhället. Patrik Karlsson (KD( fick sista ordet för kvällen och knöt ihop alla grupper som står utanför i samhället:

– Jag citerar min förebild Alf Svensson. Han ville att Sverige skulle utvecklas till ett samhälle där ingen röst är för svag att höras.