Sluten omröstning i val av presidium

Bollebygd Artikeln publicerades
Bollebygds kommunfullmäktiges nyvalda presidium består av förste vice ordförande Otto Andreasson (S), ordförande Peter Hemlin (M) och andre vice ordförande Monika Svensson (SD).
Foto: Anne Engström
Bollebygds kommunfullmäktiges nyvalda presidium består av förste vice ordförande Otto Andreasson (S), ordförande Peter Hemlin (M) och andre vice ordförande Monika Svensson (SD).

När Bollebygds nyvalda kommunfullmäktige hade sitt första möte blev det viss dramatik kring valet av presidium. Ordförande och förste vice ordförande valdes enhälligt, men om posten som andre vice ordförande blev det sluten omröstning.

Mötet inleddes av ålderspresidenten Peter Rosholm (S) som i sin inledning påpekade att han inte bara har suttit längst tid i Bollebygds kommunfullmäktige, utan även har suttit längre tid i fullmäktige än kommunen har funnits i den här omgången.

Peter Rosholm påminde även om att hela processen med att bilda en egen kommun gjorde att politikerna blev vana vid att samarbeta.

– Vi är överens i 85-90 procent av ärendena. Om vi inte är det från början pratar vi ihop oss. Det är en styrka för tjänstemännen att veta det.

Han sade att politikerna sitter i fullmäktige på invånarnas förtroende och att de har ett gemensamt ansvar att hålla en god ton.

– Vi ska skilja på sak och person, sade Peter Rosholm.

Valet av presidium i kommunfullmäktige såg till en början ut att bli helt odramatiskt. Peter Hemlin (M) föreslogs som ordförande och valdes enhälligt. Därefter förelogs Otto Andreasson (S) som förste vice ordförande och valdes även han enhälligt.

Men sedan var det dags att välja andre vice ordförande. Caroline Nordengrip (SD) föreslog Monika Svensson (SD) och Fredrik Olofsson (C) föreslog Roland Andersson (C). Det blev en sluten omröstning mellan Monika Svensson och Roland Andersson och efter rösträkning stod det klart att Monika Svensson blir andre vice ordförande. Hon fick 18 röster, Roland Andersson fick sju röster och sex personer avstod från att rösta.

De närmaste fyra åren kommer alltså Bollebygds kommunfullmäktige ledas av Peter Hemlin (M), Otto Andreasson (S) och Monika Svensson (SD).

Peter Hemlin tackade för förtroendet å det nyvalda presidiets vägnar.

– Vi är alla i förtroendebranschen, sade han. Jag har varit i den branschen i många år, men är relativt ny i Bollebygd. Det är en kommun med goda förutsättningar och det är vårt ansvar att se till att överläggningarna i fullmäktige präglas av värdighet, respekt för den representativa demokratin, öppenhet och god ton.

Valet av valberedning blev helt odramatiskt. Samtliga föreslagna personer valdes. Tomas Andersson (M) blir ordförande och Otto Andreasson (S) vice ordförande. Övriga ordinarie ledamöter är Kenneth Johansson (FR), Daniel Persson (SD), Sassi Wemmer (MP), Yvonne Andrén (C), Rune Kennborn (KD) och Alex Sintorn (L). Ersättare blir Sverre Fredriksson (M), Niklas Hjelte (S), Greger Ordenius (FR), Caroline Nordengrip (SD), Rose-Marie Grune (MP), Eivor Carlsson (KD) och Hannu Sutinen (L). Vänsterpartiet avstod från att föreslå någon ledamot i valberedningen.