Revisorerna: Avtal om HVB-bygge bröt mot reglerna

Bollebygd Artikeln publicerades
Färdigställandet av HVB-bygget i Bollebygd får kritik.
Färdigställandet av HVB-bygget i Bollebygd får kritik.

Det mesta gick fel när Bollebygds kommun skulle färdigställa ett HVB i centralorten. Nu får kommunen kritik av revisorer som har granskat kommunens avtal med byggföretaget.

Revisionsrapporten ska tas upp på dagens möte i kommunstyrelsen. Bakgrunden är att i samband med flyktingströmmen 2015 beslutade Bollebygds kommun att öppna ett HVB (hem för vård och boende) och beviljade ett tillfälligt bygglov för hyrda moduler. Efter att grannar hade överklagat beslutade länsstyrelsen om inhibition och under tiden kommunens överklagande behandlades förvarades modulerna i kommunens förråd. När de skulle uppföras hade de hunnit bli fuktskadade och kommunen kunde inte komma överens med leverantören. Modulerna köptes loss för tio miljoner kronor och leverantörens tidigare underleverantör Alu-Forma fick uppdraget att färdigställa modulerna.

Avtalet med Alu-Forma på drygt 5,5 miljoner kronor skrevs under av kommunstyrelsens ordförande Peter Rosholm (S) och kommunchef Anders Einarsson. Efter att Daniel Persson (SD) i ett initiativärende begärt granskning av avtalet anlitades revisionsbyrån EY.

EY:s rapport slår nu fast att kommunen har gjort en otillåten direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) eftersom beloppet i upphandlingen överstiger gränsen för direktupphandling (534 890 kronor) och att det även strider mot kommunens egen policy som säger att upphandlingar ska följa LOU och mot kommunens reglemente och delegeringsordning som säger att ansvaret för byggnation ligger under samhällsbyggnadsnämnden och inte kommunstyrelsen.

– Jag är nöjd med att ha fått svart på vitt vad som gäller, säger Daniel Persson. Det är märkligt att man väljer att skriva på ett sådant avtal bara 15 dagar efter att man har fått uppläxning av Konkurrensverket i ett annat ärende som gällde samma bygge.

– Rapporten innehåller det jag väntade mig, säger Peter Rosholm. Jag har redan tidigare medgivit att vi inte följde delegationsordningen och upphandlingsreglerna. När det gäller den otillåtna upphandlingen väntar vi på ett avgörande av Konkurrensverket, men vi har hävdat att det handlade om ett hastigt påkommet tvingande behov.