Politiker samlades kring Bollebygds tillväxt

Bollebygd Artikeln publicerades
Kommunchef Anders Einarsson redovisar förutsättningarna för de kommande åren i form av befolkningsutveckling, lokalbehov med mera.
Foto:Anne Engström
Kommunchef Anders Einarsson redovisar förutsättningarna för de kommande åren i form av befolkningsutveckling, lokalbehov med mera.

Bollebygds kommuns snabba tillväxt, bland de snabbaste i landet, innebär stora utmaningar. Därför samlade kommunchef Anders Einarsson kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämndordföranden, andra förtroendevalda samt kommunala chefer till en heldag i Hindås.

Syftet med dagen var att ge alla en gemensam bild av de ekonomiska och strukturella förutsättningarna.

– I grunden är det positivt att vara en kommun som folk vill flytta till, men det kräver långsiktig planering, säger Anders Einarsson.

Dagen handlade om hur kommunen kan arbeta med en kontrollerad tillväxt och hantera uppbyggnaden av kommunal service på ett sätt som kan förenas med en god kommunal ekonomi.

– Kommunen har nyligen färdigställt en ny skola men vi måste redan nu planera för ytterligare en skola som kan stå klar inom några år. Annars kommer vi att tvingas hyra moduler som är betydligt dyrare, säger Anders Einarsson.

Annan service som måste ordnas är äldreboende (Bollegården är fullbelagd), förskola. LSS-boende och boende för nyanlända med kommunplacering. Att köpa platser inom LSS eller HVB i andra kommuner är dyrt och lägenheter till nyanlända måste ordnas för att klara åtagandet mot Migrationsverket.

De byggprojekt som redan har lagakraftvunna detaljplaner gör att Bollebygd fortsätter växa med tre procent årligen till 2021 och avsett vad man gör beräknas invånarantalet nå 10 000 år 2019, men åren därefter måste planeras så att kommunen växer kontrollerat.

– Vi kan inte sluta bygga helt, men vi måste ha klart för oss vad vi gör, säger Anders Einarsson.

Det finns ett 30-tal planer med positiva planbesked som man inte vet exakt när de kommer att genomföras, men skulle alla byggas motsvarar det 1 388 nya bostäder.

– Nya bostäder kräver att kommunal service finns på plats när familjerna flyttar in, säger planchef Fredrik Engkvist.

Prognoser visar att 2026 kan Bollebygd ha 11 290 invånare om man väljer att bromsa och 14 720 invånare om man inte bromsar alls. Skillnaden i belastning på den kommunala servicen är markant.