Här får de bo tillsammans

Bollebygd Artikeln publicerades

På äldreboende i Bollebygds kommun skall par inte behöva dela på sig.

Bente Johansson (M) har fått med sig övriga allianspartier på ett initiativärende i omsorgsnämnden.
Siri och Gustav Ejdemyr bor tillsammans på Bollegården och skulle inte kunna tänka sig något annat.

Bente Johansson, som är omsorgsnämndens ordförande, vill införa en parboendegaranti. Hon tog upp förslaget på senaste mötet i nämndens arbetsutskott och kommer att presentera det som ett initiativärende på ordinarie möte i omsorgsnämnden i morgon.
– I praktiken tar våra biståndsbedömare redan i dag hänsyn till att par vill bo tillsammans, säger Bente Johansson. Men jag vill att vi fastställer det mer formellt. Våra äldre skall känna sig trygga med att det finns en garanti.

Om ena parten beviljas boende skall den andra kunna flytta med. Hon vill att förslaget skall vara så brett förankrat som möjligt och initiativärendet kommer att läggas fram som ett gemensamt förslag från allianspartierna M, C, FP och KD. Men det är inte omöjligt att få en enighet i nämnden om förslaget.
Tanken är att de par som så önskar skall få bo tillsammans.

De måste begära det vid biståndsbedömningen, eftersom inte alla par vill ha den lösningen, men det blir inga problem att få önskan tillgodosedd om man vill.
Enligt Bente Johansson är Bollebygd bra på att tillgodose önskemål om att par skall få bo tillsammans redan i dag. Just nu finns det sju par som bor tillsammans inom Bollegårdens äldreboende.
Ett av de par som bor på Bollegården är Siri och Gustav Ejdemyr. De har varit gifta sedan 1943.
– Har man levt tillsammans så länge som vi så är det självklart att man vill göra det när man blir gammal också, säger Siri Ejdemyr. Det hade inte varit roligt att bo var och en för sig.

De har bott i både lägenhet och villa i Bollebygd, men trivs bra på Bollegården.
Siri är från Göteborg och Gustav från Bollebygd. De träffades i Göteborg när Gustav gjorde militärtjänsten och Siri var bilkårist. Just då bodde han på Norrbygärde i Borås och Siri flyttade dit till honom.
De bodde även ett tag på Hisingen i Göteborg. Men efter ett tag blev det Bollebygd igen.
– I Bollebygd hör vi hemma och vi trivs bra på Bollegården. Och vi får vara tillsammans.