Förskolebarnens besök vid julkrubban stoppas

Bollebygd Artikeln publicerades

Förskolebarnen i Bollebygd kommer inte att få besöka Bollebygds kyrka för samling vid krubban i år.

Förskolecheferna har stoppat det med hänvisning till skollagen.

Förskolorna hann inte mer än att informera föräldrarna om det årliga studiebesöket i kyrkan innan det kom kontraorder. Några föräldrar hade ifrågasatt om deras barn skulle gå dit och hänvisat till den nya skollagen.
– Skollagen som gäller från den 1 juli i år är ganska tydlig, säger förskolornas samordningsrektor Ulf Gunnarsson. Förskolorna omfattas av samma regler som skolorna numera, så jag och de andra förskolerektorerna fattade beslutet att stoppa besöken.

Han säger att de föräldrar som ifrågasatt beslutet är färre än de som ville stoppa besöken.

Kyrkan har uppgett att personalen inte brukar ha inslag som bön och välsignelse vid besöken, utan berätta om evangeliet och varför vi firar advent.
– Jag har svårt att tänka mig att kyrkans personal inte skulle förmedla kyrkans budskap, säger han. Religionsundervisning ges av våra pedagoger och inte i så låga åldrar.

Han säger att han inte är främmande för en diskussion med kyrkans företrädare.
– Men förskolan skall vara ett komplement till hemmet och inget hindrar att föräldrar tar barnen till kyrkan själva.

Cecilia Svensson, församlingspedagog i Bollebygds församling, säger att skollagen inte är så entydig.
– Både jag och Ing-Marie Johansson som också brukar hålla i besöken är pedagoger, säger hon. Ing-Marie har tagit emot besök sedan 1997 och jag sedan 2001. Vi har sagt samma saker i alla år så det är ingen nyhet.

Hon tror inte att de flesta föräldrar har problem med att barnen besöker kyrkan.
– Jag arbetade i Västra Frölunda på 1990-talet då några lärare tyckte att barnen inte skulle gå i kyrkan för att inte besvära muslimska barn. De blev förvånade då det visade sig att de muslimska barnen kände mig väl från andra verksamheter. Det är tragiskt att svenska föräldrar har så svårt att hantera mångkultur.

Hon hoppas att diskussionen ändå leder till att det blåser över till nästa år och att barnen kan komma tillbaka till samling vid krubban då.