Flügger förlorade upphandlingsmål

Bollebygd/Skellefteå
Artikeln publicerades 8 november 2017.
Foto:
Flügger AB lyckades inte få Skellefteå kommuns upphandlingsbeslut överprövat.

Först vann Flügger AB en upphandling av färgprodukter i Skellefteå kommun, men efter omprövning fick ett annat företag kontraktet. Flügger överklagade till förvaltningsrätten som meddelar att beslutet inte kommer att överprövas.

En felskrivning i förfrågningsunderlaget gjorde att anbud som fick två poäng och de som fick tre poäng fick samma avdrag, 60 000 kronor, för kravet på lagersortiment på orten. Flügger tilldelades det upphandlade avtalet, men Umeå Färg & Tapet begärde överprövning och tilldelades upphandlingen i stället för Flügger. Förvaltningsrätten bedömde att det måste ha varit uppenbart att avsikten var att det skulle krävas mer för tre poäng än för två och då blev inte anbudet från Flügger längre det mest ekonomiskt fördelaktiga.

Flügger begärde ny överprövning med hänvisning till att företaget hade följt förfrågningsunderlaget och då det ändrades efter att anbudstiden gått ut borde man fått möjlighet att komplettera anbudet. Ändringen av modellen bryter mot likabehandlingsprincipen och gynnar annan part.

Förvaltningsrätten hänvisar till sitt tidigare beslut att felskrivningen var uppenbar och avslår Flüggers begäran om ny överprövning.