Elever ställde politiker mot väggen

Töllsjö Artikeln publicerades
Eivor Carlsson (KD) tog hjälp av Sassi Wemmer (MP) och eleverna Emilia Nellis och Gustav Malmberg som fick hålla honom i händerna för att demonstrera begreppet tillit. Övriga politiker i panelen skymtar bakom dem.
Foto: Anne Engström
Eivor Carlsson (KD) tog hjälp av Sassi Wemmer (MP) och eleverna Emilia Nellis och Gustav Malmberg som fick hålla honom i händerna för att demonstrera begreppet tillit. Övriga politiker i panelen skymtar bakom dem.

Rasism, naturen, Östersjön och bristen på bussar till Töllsjö var några av ämnena då eleverna i årskurs 4–6 på Töllsjöskolan ordnade valutfrågning med lokala partier.

Ulf Rapp (S), Bengt Classon (M), Sassi Wemmer (MP), Rose-Marie Grune (MP),Eivor Carlsson (KD) och Mathias Carlzon (FR) och kom till skolan för att svara på elevernas frågor efter att först ha berättat vilka de är.

Första frågan handlade om rasism. Ulf Rapp, Sassi Wemmer och Mathias Carlzon förklarade att det handlar om att bedöma en människa på grundval av det yttre och att det grundas i rädsla. Alla politiker tog avstånd från rasism och var även på en senare fråga positiva till att ta emot flyktingar.

Alla har också ett positivt förhållande till naturen. Mathias Carlzon sover gärna i hängmatta, Bengt Classon odlar skog. De plockar upp skräp när de ser det.

De hotade arterna i Östersjön vill man hjälpa på olika sätt. Ulf Rapp vill ha ett samarbete med andra länder för att minska utsläppen och Sassi Wemmer pratade om jordbrukets näringsutsläpp, medan Bengt Classon talade om att hjälpa fattigare länder på andra sidan Östersjön att bygga bättre reningsverk.

I frågan om bättre idrottsutrustning i Töllsjö uppmanades eleverna att skicka ett medborgarförslag eller prata med ungdomsrådet om 100 000-kronorsprocessen. Några elever tog även upp en fråga de hade ställt om skolmaten och hur man kan köpa mer lokalproducerad mat, men inte fått svar av kommunen. Ingen av politikerna kände igen att de hade sett brevet, men bad eleverna att skicka det igen.

På frågan vad som är den viktigaste frågan svarade Ulf Rapp alla människors lika värde, Bengt Classon allas lika värd eoch lärande, Sassi Wemmer klimatfrågan, Rose-Marie Grune att man kan minska sin konsumtion för att spara resurser, Eivor Carlsson tog upp partiets fem grundvärderingar och Mathias Carlzon att ta ansvar.

En intressant fråga var vilket parti som är bäst om man inte får välja det egna. Där svarade Ulf Rapp (S) Vänsterpartiet, Bengt Classon (M) Centern, Sassi Wemmer (MP) Vänsterpartiet, Rose-Marie Grune en blandning av flera, Eivor Carlsson (KD) Miljöpartiet och Mathias Carlzon (FR) svarade KD.

Som avslutning lärde eleverna politikerna hur man flossar. Ulf Rapp och Rose-Marie Grune hakade gärna på.
Foto: Anne Engström
Som avslutning lärde eleverna politikerna hur man flossar. Ulf Rapp och Rose-Marie Grune hakade gärna på.