De utvecklar matematiken

Bollebygd Artikeln publicerades

Berit Carlsson och Milena Lampret är Bollebygds kommuns matematikutvecklare. De sprider kunskap om hur ämnet kan göras intressant och konkret till alla kommunens skolor.

Milena Lampret har varit matematikutvecklare i cirka tre år. Efter 1,5 år fick hon sällskap av kollegan Berit Carlsson.

Deras gemensamma arbetsplats Örelundsskolan i Olsfors ligger långt framme i att jobba med teman för att få in matematiken i alla ämnen. Bland annat har skolan anordnat Pi-dagen då talet Fi behandlades i allt från matte till bild eller samhällskunskap och en liknande Fi-dag kring talet Fi, Fibonaccis talföljd, det gyllene snittet och den gyllene rektangeln. Skolan deltar varje år i Kängurutävlingen - matematikens hopp.

Berit Carlsson och Milena Lampret ingår i NCM (se faktaruta) och håller i kommunens nätverksgrupp för matematik, med representanter för alla kommunens skolor. Vid en temadag den 24 september får nätverkets medlemmar prova olika former av utomhusmatematik för att konkretisera ämnet, men även diskutera målen med metoden.

I november besöker nätverket Navets matematikverkstad i Borås.
– Det är viktigt att det inte bara blir lek, utan att man förstår varför man gör övningarna, säger Berit Carlsson.

Bollebygd sökte, men fick inte, pengar av Skolverket för att utöka nätverket till alla matematiklärare.
– Glädjande nog beslöt kommunen att gå vidare ändå, säger Milena Lampret. Man tycker att matematikutveckling är värdefull.

Med pengar från Folkhälsosinstitutet arbetar de extra mycket med utomhusmatematik just nu.

Örelundsskolan har en matematikverkstad där eleverna kan mäta, väga och räkna på olika sätt. De har till exempel en affärsdisk med pengar och olika kärl där man jämför volym.
Även andra skolor i kommunen är på gång. Töllsjöskolan har varit med i Kängurutävlingen och i år deltog även Bollebygdsskolan F-6. Bollebygdsskolan 7–9 har infört matematikklurigheter som elevens val.

I höst har Örelundsskolan en familjekväll med matematik och till våren planeras en X-dag med algebra.

I våras gjorde Berit Carlsson och Milena Lampret en enkät med elever och föräldrar för att se om arbetet har effekt. Den kommer att följas av en ny enkät varje år.
– Vi vill ha svart på vitt att det vi gör är till nytta, säger Berit Carlsson.