Bostäder krävs av Bollebo

Bollebygd Artikeln publicerades
Skattegården var bland Bollebos senaste byggen.
Foto:Anne Engström
Skattegården var bland Bollebos senaste byggen.

Bollebygds kommun vill att den kommunala Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo) ska kunna användas mer som ett verktyg för kommunens bostadsförsörjning – i synnerhet för utsatta grupper.

I ett brev från kommunstyrelsen till Bollebo påtalas det omfattande underskottet på bostäder i Bollebygds kommun. Kommunen har en generell bostadsbrist, men även när det gäller de grupper som kommunen har ett särskilt lagstadgat ansvar att ordna bostäder för.

Bollebygds kommun har ingen egen organisation som arbetar med att äga, bygga, hyra ut och förvalta bostäder utan den uppgiften ligger på Bollebo.

– Vi hade kontakter med Bollebo om att utöka samarbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Rosholm (S). Vi vill se Bollebo som ett verktyg för bostadsplaneringen i kommunen. Det finns en del privata aktörer på bostadsmarknaden, men detta är den enda där kommunen har representation.

Styrelsen i Bollebo ville gärna ha en bekräftelse på samarbetet, så därför har kommunstyrelsen skrivit brevet.

I Bollebos uppdrag ingår, menar kommunstyrelsen, att vara lyhörd för de behov som kommunen ger uttryck för och verka för att tillhandahålla de bostäder kommunen har behov av, både genom byggnation och genom förvärv av bebyggda fastigheter i kommunen.

– Egentligen är det självklarheter som påtalas i brevet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Christer Johjansson (M). Men Bollebo ville ha det formaliserat.

Bostadsbristen för utsatta grupper, såsom funktionsnedsatta, de som ingår under LSS eller asylsökande med uppehållstillstånd, kan bli ekonomiskt kännbar i och med att Bollebygd får köpa platser i andra kommuner.