Bollebygdsskolor ska förbättra uppföljning

Bollebygd Artikeln publicerades
Foto: JESSICA GOW / TT

Skolorna i Bollebygds kommun ska förbättra sin resultatuppföljning. Det är följden av kritik som framförts av Skolinspektionen. I övrigt fick skolorna bra betyg.

I november besökte Skolinspektionen Bollebygds kommun för så kallad regelbunden tillsyn. Resultatet av besöket blev att förskolor och skolor i alla skolformer generellt sett uppfyller alla författningars krav på förutsättningar för utbildning och utveckling av utbildningen.

De brister som finns handlar om uppföljning av resultat, analys av resultat och planering av åtgärder utifrån resultat i förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

– Vi är medvetna om bristen, men det är ändå bara ett föreläggande och inte ett vite det handlar om, säger bildningschef Annelie Fischer. Det vi fått anmärkning på är att vi inte redovisar alla resultat i alla ämnen och årskurser till nämnden. Men all uppföljning finns på skolorna.

Senast den 20 april ska Bollebygds kommun vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.