Bollebygds kommun kan få meröppna bibliotek – Töllsjö blir först

Bollebygd Artikeln publicerades
Biblioteket i Töllsjöskolan blir först om meröppna bibliotek införs i Bollebygds kommun.
Foto: Anne Engström
Biblioteket i Töllsjöskolan blir först om meröppna bibliotek införs i Bollebygds kommun.

Ett förslag om att ha meröppna bibliotek är på gång att genomföras i Bollebygds kommun.

Förslaget kommer i en motion från Eivor Carlsson (KD), men får ett brett stöd i bildnings- och omsorgsnämnden. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och har ett önskemål att fullmäktige tillför 75 000 kronor till investeringsbudgeten för att genomföra ett försök med meröppet.

Meröppet bibliotek innebär att biblioteket är öppet utan bemanning och besökaren använder en egen låsbricka, nyckel eller kort för att komma in. Endast myndiga personer kan kvittera ut en bricka.

Eivor Carlsson anser att en ökad tillgänglighet till biblioteken skulle gagna hela kommunens kulturliv. Nämnden hakar på med att biblioteket kan bli en kulturmötesplats ”mitt i byn”.

Tanken är att testa meröppet bibliotek i Töllsjö, för att se om det är en modell som kan fungera på alla bibliotek i kommunen.

I nuläget är biblioteket i Töllsjö enbart öppet tisdagar klockan 16–19 och ingången ligger innanför skolans entré, vilket skulle innebära att en besökare kan ta sig vidare in i skolan. Den lösning som bildnings- och omsorgsförvaltningen förordar är att sätta upp en mellanvägg i matsalen så att man kan använda den gamla ytterdörren till matsalen för passage till biblioteket utan att nå resten av skolan. Den anpassningen beräknas efter kontakter med fastighetschefen kosta 75 000 kronor.

Det finns redan meröppna bibliotek i kommuner i närområdet. Exempelvis infördes meröppet på Hindås bibliotek den 1 januari 2016.