Bollebygd ska utreda elever bättre

Bollebygd Artikeln publicerades
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Bollebygds kommun ska bli bättre på att utreda elevers behov av särskilt stöd. Det är resultatet av Skolverkets tillsyn.

Skolinspektionens granskning gällde Bollebygdsskolan F–6. Den visar att skolan i huvudsak uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande, bedömning och betygsättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av verksamheten.

Däremot finns brister i arbetet med att utreda elevers behov av stöd. Kommunen ska senast den 20 april 2018 ha vidtagit åtgärder.