Bollebygd överklagar upphandlingsdom

Bollebygd Artikeln publicerades
HVB-bygget i Bollebygd har tagit lång tid.
Foto: Anne Engström
HVB-bygget i Bollebygd har tagit lång tid.

Bollebygds kommun överklagar förvaltningsrättens dom, som säger att avtalet med Alu-Forma om att färdigställa modulerna på Lokes väg är olagligt.

Det har varit många turer kring modulerna, som först skulle bli HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande flyktingungdomar.

Då bygglovet överklagades och länsstyrelsen beslutade om inhibition stoppades bygget. När arbetet skulle återupptas kom kommunen inte överens med leverantören Smartbo och lät i stället underentreprenören Alu-Forma avsluta arbetena för 5,5 miljoner kronor. Den 1 juni kom förvaltningsrättens dom att eftersom värdet av arbetena överstiger gränsen för direktupphandling (534 890 kronor då avtalet ingicks) är det en olaglig direktupphandling och avtalet med Alu-Forma är olagligt.

– Vi har rådfrågat våra jurister och de säger att det är tillräckligt mycket oklarheter i domen för att överklaga, säger byggnads- och miljönämndens ordförande Lars-Erik Olsson (S). Bland annat bygger domstolen på andrahandsuppgifter i stället för avtalstexten.

Slutbesiktning av brandisolering och ventilation återstår innan modulerna kan användas, men det får invänta en dom i högre instans. Planen på att stämma Smartbo ska också invänta en sådan dom.