Bollebygd förlorade assistansmål

Bollebygd Artikeln publicerades
Foto: Henrik Montgomery/TT

Omsorgsförvaltningen i Bollebygds kommun ville inte ge extra assistanstimmar till en brukare som behövde gå till tandläkaren. Nu ger förvaltningsrätten brukaren rätt mot kommunen.

Personen hade sökt tillfälligt utökad personlig assistans för att kunna gå till tandläkaren två gånger. Bildnings- och omsorgsnämnden avslog begäran om sex timmar dubbel assistans för två tandläkartider som inföll på dagar då han normalt går på Särvux och bara har tre timmar dubbel assistans, medan han har sex timmar andra dagar. Nämnden motiverade avslaget med att han kunde ha bokat tandläkartider på någon annan dag och att behovet alltså hade kunnat tillgodoses utan extra timmar.

Brukaren överklagade med motiveringen att han skulle få specialisttandvård och den inte kunde bokas någon annan dag.

Länsrätten resonerar att det inte råder någon oenighet om att det behövs dubbel assistans vid tandläkarbesök och anser att han har kunnat visa att den tandläkare han behövde träffa inte fanns tillgänglig alla dagar. Han ska därför få ersättning för extratimmarna.