Beslut om flyktingbarn överklagas av Sverigedemokraterna

Bollebygd Artikeln publicerades

SD i Bollebygd överklagar kommunstyrelsens avtal med Migrationsverket om att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn till kammarrätten.

Som BT berättat har kommunstyrelsen i Bollebygd avtalat om att öka mottagandet från sex platser till tio platser. Det går i linje med att länsstyrelsen ökat tilldelningen till kommunerna för att uppfylla Migrationsverkets krav.

Det är ekonomiskt fördelaktigt att ha ett avtal, eftersom man då får ersättning för alla platser oavsett om de utnyttjas eller inte medan man utan avtal bara får betalt för de platser som faktiskt används. Neka att ta emot ungdomarna kan man inte.

SD ifrågasätter nu beslutet.

– Enligt kommunallagens tredje kapitel, nionde paragrafen ska alla beslut som får stora ekonomiska konsekvenser tas av kommunfullmäktige, säger Daniel Persson (SD). Vi hävdar att detta är ett sådant beslut.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson (M) håller inte med.

– Kommunfullmäktige fattade ett beslut i mars 2011 om att godkänna mottagandet och gav i uppdrag till kommunstyrelsen att verkställa det genom att teckna avtal, säger han. Det innebär inga stora ekonomiska konsekvenser för kommunen eftersom vi får ersättning av Migrationsverket.

Daniel Persson undrar även var ungdomarna ska bo, nu då Bollebygd vill ordna alla platser inom kommunen, och svaret på det blev att det håller på att undersökas av omsorgsnämnden.