Tunga vittnesmål från israeliska soldater

Böcker Artikeln publicerades

I dagarna kommer en viktig bok ut i handeln. Den kommer förmodligen att missas av de flesta, men icke desto mindre är den mycket angelängen.

Den heter Bryt tystnaden och består av 145 vittnesmål av israeliska soldater. Vittnesmålen är insamlade av en israelisk människorättsorganisation med samma namn som boken. Breaking the Silence kan i trovärdighet jämföras med organisationer som B?tselem, Amnesty eller UNCTAD.

Trovärdigheten är viktig. Det är svårt som det är att diskutera sakligt om det som sker på de ockuperade områdena. Det är lätt att hamna i ett skyttegravskrig där varje kritik av hur myndigheterna agerar istället blir ett försvar av Hamas eller terrorism. En del debattörer liktyder varje kritik av Israels agerande med antisemitism, vilket förstås är absurt.

Inte blir det lättare av att mediernas rapportering följer en journalistisk logik som knappast ger en sanningsenlig bild av skeendet. I sin iver att hålla en objektiv distans framställer man ockupationen som en konflikt mellan två likvärdiga parter som var och en på sitt håll begår övergrepp. Man negligerar att Israel har en av världens starkaste arméer och är uppbackad av den enda kvarvarande supermakten. Israels apartheidliknande taktik mot palestinska befolkningen förbigås med tystnad. Det är annat som tränger igenom mediebruset. Enskilda mord på palestinska ledare eller beslut om ytterligare bosättningar eller svenska lärare som blir skjutna i demonstrationer mot muren.

I den palestinska vardagen ser övergreppen annorlunda ut. Det handlar om soldater som vill injaga fruktan, om att förhindra människor att nå sina fält, om att stjäla mark, riva hus, hugga ner träd, stoppa palestinier i vägspärrar eller att tvinga folk till förnedrande eller absurda handlingar. Soldaterna vittnesmål visar ett förtryck som spänner mellan hån och misshandel till rena mord. De flesta övergreppen är så lågintensiva att det inte har något nyhetsvärde. Därför hör vi sällan om dem, vilket gör att de kan förnekas, förringas, kategoriseras som olycksfall i arbetet eller skyllas på enskilda soldater. Det är precis det som gör Bryt tystnaden! lika viktig som nödvändig. Läs den och vredgas.

Mikael R Karlsson