Bildskatten

Så minns vi Borås Övre

Bildskatten Artikeln publicerades

Borås första järnvägsförbindelse startade som smalspårig mot Herrljunga 1863, med anslutning till Västra stambanan, där man också tågledes kunde nå Göteborg. Spåret fick normal bredd 35 år senare.

Stadens första stationshus var Borås Övre vid början av Skaraborgsvägen. Det ännu idag en vacker träbyggnad på en solid stengrund. Alla förbiåkande, i sin snabba framfart, lägger knappast märke till det ståtliga gamla huset.

Till i början av 1960-talet var det på- och avstigningsstation för resande på denna linje.

Men äldre boråsare tänker nog mest på de populära badtågen till Skalle, som låg vid den norra delen av Öre-sjö. Biljettförsäljning skedde i en

kiosk invid stationen. Vid mycket otjänlig väderlek såldes även färdbevis inne i den stora stationshallen. Denna nådde man uppför en nu igenmurad stor trappa framför huset.

De långa badtågen, som på 30- och 40-talet hade sin storhetstid, bestod av flertalet små vagnar. Då hade man blandat sig med ett myller av resenärer. Minnet av solvarm söndag, trängsel, frustande lokomotiv och sotflagor förknippas alltid med Borås Övre. Plus doften av riktigt tåg.

Då bilen på den tiden ej var var mans egendom, blev tågåkandet ett måste för de flesta. Hållplatser, med byggda träramper, fanns vid bland annat Sjöbo och Tosseryd. Sin forna storhet fick Skogsryd åter uppleva med tågstopp. Stationerna Frufällan och Sparsör fanns kvar in på 70-talet.

Borås Övre station, där tågen sedan decennier ej gör uppehåll, har nu endast ett enda spår tillgängligt. Tidigare var det ett stort stationsområde med sex växlingsspår, vändskiva och ett stall som rymde fem lok. Stationsbyggnaden var också expedition för 25:e trafiksektionen som tillhörde SJ:s sjätte distrikt.

Järnvägsfolket har för länge sedan lämnat stationshuset Borås Övre. Flera företag har under åren lokaliserat sig hit, sist en bokföringsfirma. Ett verkligt byggnadsminne att bevara är det ålderdomliga 1800-talshuset.

Arne O Augustsson