Från sedlar i en kassa till ett klick i mobiltelefonen

Borås Artikeln publicerades

Den digitala utvecklingen förändrar alla branscher. Men en bransch som är inne i en mer omvälvande utveckling än många andra är bankerna, där allt snart är digitalt. Utvecklingen påverkar det privata sparandet, hur vi hanterar pengar – och i slutändan faktiskt också vad pengar är.

Privatmarknadschefen på Swedbank Sjuhärad, Hans-Christian Ackerman, knäpper ljudligt med fingrarna när 7H Affärer träffar honom på kontoret på Allégatan.

– Med dagens teknik kan du få en bild av ditt sparande på några sekunder bara. Genomsnittskunden är inne nästan två gånger om dagen i den mobila bankappen.

– Går man bara några år tillbaka var de flesta kunder inne i internetbanken två gånger i månaden – en gång för räkningarnas skull och en gång för att titta på kontona. Det är en stor förändring.

Det Hans-Christian Ackerman beskriver är hur digitaliseringen på bara några år har förändrat kring hur kunder ser på och använder bankers betal- och transaktionssystem. Går man till det bankgemensamma systemet Swish har det haft en mycket snabb utveckling, konstaterar han.

– Det har ju funnits i bara några år och används idag av drygt 5,4 miljoner svenskar. Det intressanta med det, precis som med bankomaterna när de kom, är att det är en gemensam standard. Det är en infrastruktur som fungerar för alla aktörer.

Han visar runt i sparbankens huvudkontor och i kundmottagningen på gatuplan. Ett handfull personer uträttar ärenden denna vardag när det närmar sig lunchtid.

– Hade det här varit för några år sedan hade det varit fullt vid denna tid. I dag uträttar man mycket av ärendena via nätet.

Så vad brukar kunderna typiskt sett behöva hjälp med?

– Kontakthantering och traditionella tjänster har minskat tydligt i betydelse. Det fysiska bankmötet har ändrat karaktär. En typisk person som kommer in till banken kan gå fram och räcka fram den här, säger Ackerman och plockar fram sin mobiltelefon.

– De vill ha hjälp att installera bankappen, med de säkerhetskrav som finns. Där blir det mer av karaktären support eller helpdesk över det fysiska mötet.

Så det digitala står helt i fokus?

– De vanliga betalningarna och tjänsterna utför kunderna mest själva, men det finns tillfällen i livet då man vill ha en fysisk bankkontakt. När man ska köpa sin första bostad är ett sådant tillfälle i livet. Och det är slående att det även gäller yngre personer som vuxit upp med de sociala medierna och hela den digitala, uppkopplade tekniken.

Kollegan Sören Schelander, vd för Länsförsäkringar Älvsborg, är inne på samma linje.

– För oss är det fysiska mötet fortfarande viktigt. Vi vill vara lokala och personliga, det är en viktig del i vårt varumärke. Jag tror att det kan bli svårt att bygga in känslor kring ditt varumärke hos kunden om du bara är digital. Men att ligga i framkanten digitalt är förstås också nödvändigt.

Han konstaterar att den generation som blir vuxna nu har en helt annan syn på banker än en äldre.

– Den nya generationen ser inte på bankerna på samma sätt – man byter app i stället för bank: ”De hade ingen bra app, så jag bytte”.

En trend det talas om i branschen när det gäller ny teknik är robotrådgivning: enklare råd kring sparande och investeringar görs av mjukvara i stället för en fysisk person. När kunder kan få tag i mycket information själv eller få råd av datorn ställer det ökade krav på den fysiska rådgivningen.

Forskaren Claire Ingram vid Handelshögskolan i Stockholm konstaterar att de traditionella bankaktörerna möter den digitala utvecklingen på olika sätt.

– Man väljer digital väg. Handelsbanken och Swedbank, till exempel, har kvar mindre kontor på småorter, medan Nordea satsat mer på att vara billigast genom att fokusera på det digitala och därmed minskat på kontoren på mindre orter.

Hon konstaterar att de digitala lösningarna kring banker, finans och betalningar – kallat fintech – har accelererat och att det gäller för de traditionella aktörerna att hänga med. Ett nytt regelverk som kan hjälpa nya aktörer är det europeiska ”Payment services directive II”, vilket börjar gälla nästa år. Det stadgar att aktörer behöver ha kunddata tillgängligt och dela det med andra aktörer efter kunders godkännande.

– Banker har ofta inte velat dela kunddata med andra aktörer. De här nya reglerna har en integritetsaspekt för kunden, men det innebär också att nya aktörer inom fintech kan få tillgång till data, då blir lättare att bygga nya plattformer och utveckla sin verksamhet.

Just kunders data är hårdvaluta, påpekar hon.

– Som kund är det klokt att tänka på vilka digitala spår man lämnar, de avtryck vi lämnar i sociala medier har till exempel redan börjat användas av snabblåneinstitut i Storbritannien när de ska räkna ut kreditvärdighet. De kollar kunderna efter en mängd parametrar – om du till exempel använder en Ipad i stället för en billigare surfplatta när du surfar in på låneinstitutets hemsida räknas du som mer kreditvärdig, vilket bygger på statistik.

– Som kund är det klokt att tänka på vilka digitala spår man lämnar, de avtryck vi lämnar i sociala medier är bara en exempel. Andra digitala spår, till exempel interaktioner med en webbsida användas redan av snabblåneinstitut i Storbritannien när de ska räkna ut kreditvärdighet. De kollar kunderna efter en mängd parametrar – om du till exempel använder en Ipad i stället för en billigare surfplatta när du surfar in på låneinstitutets hemsida räknas du som mer kreditvärdig, vilket bygger på statistik.

Att den finansiella tekniken är i stark förändring visas av att det satsades 25 miljarder dollar på fintechteknik bara 2015, enligt en studie av Cap gemini och Linkedin. De mest visionära idéerna handlar om att förändra hela det pengabaserade systemet eller att använda ”förstärkt verklighet” (augmentet reality) inom bank- och finanssektorn. Här finns dock skäl att påpeka på faktorer hämmar de till synes mest vilda idéerna. En sådan faktor är att de tydliga och allt skarpare kraven från myndigheter mot bank- och finanssektorn. Ska du ägna dig åt in-, utlåning eller betalningar måste du följa det digra regelverket. Det handlar till exempel om skärpta kapitalkrav, vilket är en konsekvens av den senaste finanskrisen.

– Det är stor mängd regelverk, en del argumenterar för att det rentav kan bli en överreglering. När det gäller de nya fintechaktörerna kan det låta som att de gamla bankerna och institutionerna snart kommer att vara borta. Men jag skulle vilja säga att bankerna är rätt duktiga på att ta till sig ny teknik. Och banker verkar i förtroendebranschen, det handlar inte bara om att kunna erbjuda högst ränta eller bäst avkastning, systemen ska vara stabila och erbjuda låg risk, säger Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan.

Fakta

Några begrepp

Fintech: finansteknik, ett begrepp som fångar in alla de innovationer som förändrar bank- och finansväsendet. Bland kända svenska fintechbolag märks Klarna, som erbjuder betalningslösningar, och Izettle som utvecklat mjuk- och hårdvara för betalningar för företag.

Crowdfunding: Ett av många fenomen inom fintech, handlar om att resa kapital till ett projekt eller en idé genom att låta allmänheten bidra med pengar utan att nödvändigtvis bli aktieägare i ett bolag.

Blockkejda (blockchain): En av de hetaste begreppen, handlar om att via en öppen mjukvarutjänst - open source - skapa ett databassystem där varje block eller nod i systemet automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs någon annanstans i systemet. Ett exempel på denna teknik är den digitala valutan bitcoin. Konkret kan man tänka sig betal- och finanstjänster utan att banker och andra institutioner agerar mellanhänder.

Robotrådgivning: Bankrådgivning görs av en mjukvara i stället för av en människa. Just nu handlar det om att utveckla enklare rådgivning, hur avancerat det kan bli i framtiden återstår att se.

Visa mer...