Beta

Vi synar vallöften: bostadsbyggandet lägre och dyrare än lovat

Beta Borås Artikeln publicerades
Första spadtaget för de nya bostäderna på Hulta torg.
Foto: Arkivbild
Första spadtaget för de nya bostäderna på Hulta torg.

Antalet nybyggda bostäder når inte upp till målen och särskilt billiga lägenheter har det inte blivit heller. De rödgrönas löften när det gäller bostäder i Borås stad har inte infriats helt och hållet, visar tredje delen i vår granskning av partiernas vallöften från 2014.

I valet 2014 presenterade alla partier löften om ökat bostadsbyggande i Borås, eftersom det råder bostadsbrist och långa köer för att kunna hyra en lägenhet.

Dessutom ville Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet utveckla befintliga och nya bostadsområden med mer blandade upplåtelseformer, så att det finns både hyresrätter, bostadsrätter och villor i samma områden.

Lyssna på Beta Borås poddserie om bostadssituationen i stan

Efter valet fick de rödgröna makten och i kommunfullmäktige beslutade de om en målsättning för bostadsbyggandet i Borås. Målet var att det skulle byggas 500 bostäder per år, ett mål som hittills inte har uppnåtts (2018 är ännu inte slut).

– Det beror ju på marknaden. Borås stad bygger ju inte bostäder utan vi tar fram detaljplaner som gör det möjligt för de privata att bygga. Det är dyrt att bygga just nu för att marknaden är så het, säger Tom Andersson (MP) kommunalråd som ansvarar för bostadsfrågor i Borås stad.

Varför bygger inte de kommunala bostadsbolagen mer?

– De handlar om att de måste ha ekonomisk kraft att göra det också. Sen så tar byggprocesser lång tid.

Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnads- och bostadsförsörjningsfrågor.
Foto: Madeleine Bengtsson
Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnads- och bostadsförsörjningsfrågor.

Men i jämförbara kommuner har det byggts mycket mer än i Borås, hur förklarar man det?

– Ja, det är en jättebra fråga. Som det ser ut nu har detaljplaner för 2 000 bostäder som skulle kunna byggstartas, men det är ju privata som äger den marken.

De bostäder och lägenheter som faktiskt har byggts, hur billiga är de?

– De är inte särskilt billiga. Det är svårt att bygga billiga bostäder, hur mycket man än försöker effektivisera material och teknik. De bostäder vi bygger idag, kommer vara de billiga bostäderna om 50 år, det behövs en omflyttning hela tiden i beståndet för att man ska kunna klara att bygga nytt. Det krävs en hel del nytänk och kanske att påbyggnad av befintliga fastigheter kan bli billigare bostäder, säger Tom Andersson.

När det gäller blandade upplåtelseformer har det varit svårt att få fram statistik som berättar huruvida vallöftet har infriats eller inte. Att definiera ett bostadsområde är inte helt enkelt, inte heller att

– Det har varit väldigt svårt att utvärdera, men jag tycker ändå att det har gått ganska bra de senaste tio-tolv åren, det har byggts ungefär hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Sen har de inte alltid placerats där man skulle önska, men det beror på att det är privata intressenter som äger marken. Men på kommunal mark har vi försökt blanda, Druvefors är ett bra exempel.

Ett vallöfte som har uppnåtts är att kommunen har upprättat ett bostadsförsörjningsprogram. Programmet antas varje år och redovisar hur mycket bostäder som ska byggas de kommande fyra åren. Dessutom visar programmet var bostäderna ska byggas, vilken typ av bebyggelse (villor, flerfamiljshus eller särskilda boenden) och upplåtelseform.

– Jag tycker vi är på rätt väg. Våra mål är inte nådda, men jobbar på rätt sätt nu, säger Tom Andersson.

VI SYNAR PARTIERNAS VALLÖFTEN FRÅN 2014

Ökat bostadsbyggande, billiga bostäder och blandade bostadsområden

Det har byggts nya bostäder i Borås under mandatperioden, men inte så många som de rödgröna partierna i kommunfullmäktige haft som målsättning. Målet har varit 500 nya bostäder om året, men så här har det sett ut under mandatperioden hittills:

2015: 349

2016: 480

2017: 518

I jämförbara kommuner har det under samma period byggts många fler bostäder än vad som gjorts i Borås, enligt Stadsrevisionen i Borås rapport.

Någon statistik över om bostadsområden och/eller stadsdelar blivit mer blandade när det gäller upplåtelseformer har inte gått att få fram.

De bostäder som har producerats under mandatperioden har inte blivit billigare än befintliga bostäder.

Så här gjorde vi:

Vi begärde ut statistik från Borås stadsledningskontor, läste Stadsrevisionens rapport om bostadsbyggandet i Borås och intervjuade Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnads- och bostadsförsörjningsfrågor.

Vår granskning av vallöften från 2014:

Vi har tittat på partiernas vallöften som de avgav i valrörelsen 2014. Vi har valt ut vallöften som är någorlunda mätbara och försökt ta reda på om de har infriats under mandatperioden. Syftet är att du som väljare ska få ökad kunskap om hur trovärdiga partierna är.

Visa mer...