Beta

”Tillit och trygghet är viktiga ord” - kliv in i Kristdemokraternas Borås

Beta Borås Artikeln publicerades
Illustration över Kristdemokraternas vision för Borås
Foto: Erik Nylund/VisualizeThat
Illustration över Kristdemokraternas vision för Borås

Trygg på gatan och trygg i välfärden. Välkommen till mindre barngrupper, friare äldrevård och fler poliser i Kristdemokraternas Borås.

– Min mening, som kommunpolitiker, är att vi lägger pengar på saker som vi inte borde lägga pengar på. Hade jag fritt fått bestämma så hade kanske kommunen blivit något mindre men kunnat lägga mer fokus på vad som är kommunens uppgift: välfärden.

Vi möter Kristdemokraternas Niklas Arvidsson utanför Engelbrektsskolan som idag får symbolisera välfärden. I ett Borås där KD får bestämma allt - och ha obegränsat med pengar - har det byggts flera förskolor och det finns både en ny grundskola och gymnasieskola nära centrum.

– De ständiga tillbyggnaderna och renoveringarna av de gymnasieskolor vi har visar ett uppenbart behov av att bygga en helt ny gymnasieskola för att täcka det behovet som finns av platser.

”Vi vill införa ett maxtak för barngrupperna i förskolan”

På de nya förskolorna är det lugnare, mindre stress och alla barn får mer uppmärksamhet. Det beror på att Kristdemokraterna har minskat barngrupperna.

– Vi vill införa ett maxtak för barngrupperna i förskolan. Det tror vi kanske är den viktigaste investeringen vi kan göra inför framtiden, säger Niklas Arvidsson.

När ålderns höst lurar runt hörnet har Kristdemokraterna ordnat så att du inte ska behöva känna dig orolig. Här i framtida Borås råder boendegaranti, det betyder att när du själv känner att du vill bo på ett äldreboende så ska du få det, du behöver inte invänta någon biståndsbedömares åsikt. Alla över 85 år har också rätt till sju hemtjänsttimmar i månaden utan att behöva gå via en biståndsgivare. För att det här ska fungera har det såklart också byggts fler äldreboenden.

– Det ska finnas en tillit att när du blir gammal och den egna kraften inte räcker till längre så ska det finnas hjälp att få. Du ska aldrig behöva vara orolig i det läget, säger Niklas Arvidsson.

”Idag finns det en oro om huruvida polisen kommer när jag behöver de”

Trygghet i välfärden är viktig men i ett framtida Borås ska även gatan vara trygg tycker Kristdemokraterna.

– Jag kan ibland uppleva att vi sviker alla de människor som bor i våra utsatta förorter idag som känner en rädsla över att vara ute på kvällen eller ta skogsslingan till bussen eller vad som helst. Där gör Borås mycket gott redan idag med att jobba med de här områdena, det tror jag att vi måste fortsätta göra.

Lösningen ligger delvis i övervakningskameror i utsatta områden men också i kommunala ordningsvakter i både centrum och de utsatta områdena. Men den viktigaste delen ligger i fler poliser.

– Idag finns det en oro om huruvida polisen kommer när jag behöver dem, när jag ringer. För mig är det uppenbart att vi måste behålla de polisanställda vi har, alltför många slutar idag, och även bli fler. Idag blir lågprioriterade brott olösta i stor utsträckning och det får ringar på vattnet. Fler poliser skulle kunna fokusera och ta tag även i den typen av brottslighet, säger Niklas Arvidsson.

Hur mår man i Kristdemokraternas Borås?

– Man mår toppen. Man känner sig trygg helt klart. För mig det viktigt att man kan lita på att skattepengarna går till rätt saker, eftersom vi betalar skatt till kommunen och jag som politiker har ett ansvar för att hantera skattepengarna varsamt. Pengarna ska gå till välfärden, vi ska ha tillräckligt med förskoleplatser, ordning och reda i skolan och så vidare. Tillit och trygghet är viktiga ord.

Fakta

Intervjuserien

Denna artikel tillhör en intervjuserie där vi har pratat med representanter från samtliga partier i Borås kommunfullmäktige. Utgångsfrågan har varit ”Hur skulle Borås se ut om ert parti fick bestämma allt och ni hade obegränsat med pengar?”.

Syftet med intervjuserien är att få en annan bild av partiernas politik, bortom vallöften, budgetarbeten och samarbetskrav. Vi vill få en bredare bild av vad partierna egentligen tycker är viktigast för att på så sätt kunna förstå dem bättre och visa på deras likheter och skillnader.

Intervjuerna gjordes i maj 2018 och presenteras här tillsammans med illustrationer av Erik Nylund.

Visa mer...

Här kan du se ett smakprov av samtliga partiers visioner för Borås: