Beta

Lokaljournalistik - hur kan man använda den?

Beta Borås Artikeln publicerades

“Att läsa den” är något som de flesta i åldrarna 25-35 skulle svarar på frågan om vad man kan använda lokaltidningen till. Men hur kan man egentligen använda sig av lokaljournalistiken på andra sätt?

I vår generation - “Facebookgenarationen” - använder man sig oftast av sociala medier när man vill nå ut med en åsikt eller förmedla en nyhet. Men lokaljournalistiken kan ibland vara ett mer effektivt sätt att faktiskt nå ut på.

Den äldre generationen har i alla tider använt sig av tidningen för att komma in med tips eller synpunkter. En tidningsredaktion är väldigt duktiga på att läsa tipsen som kommer in och gör ofta en nyhet av dem - givetvis efter att man gjort research.

Många nyheter och större granskningar som publiceras är faktiskt baserade på tips från allmänheten.

-Tipsen som kommer in är oerhört värdefulla för oss, säger Hanna Grahn, agendachef på Borås Tidning.